fbpx

Услуги по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз

  • Предоставяне на информация за актуални и предстоящи възможности за европейско финансиране;
  • Анализ на възможностите за финансиране на конкретни идеи на клиента;
  • Изготвяне на документация за участие в проекти, финансирани със средства от ЕС;
  • Счетоводно обслужване на проекти, финансирани със средства от ЕС;
  • Административно съдействие при изпълнение на проекта;
  • Посредничество за осигуряване на одит на проекти, финансирани със средства от ЕС;
  • Представителство при провеждане на одит на проекти, финансирани със средства от ЕС.

Готови ли сте да печелите повече пари във Вашия бизнес като избегнете неяснотите, проблемите и уловките при счетоводното и данъчното отчитане на компанията Ви?