fbpx

13 действия за оцеляване на бизнеса в криза

13 действия за оцеляване на бизнеса в криза

Много собственици на бизнес са обезкуражени. Повечето нямат ясна представа къде да се обърнат за подкрепа или как да се уверят, че действията, които предприемат, увеличават шансовете за оцеляване.

По-долу от счетоводно дружество ЕВРОКАУНТ КОНСУЛТ ще дадем тринайсет приоритетни действия, всяко от които можете да предприемете при „неспокойни води“.

Корона вирусът засяга белите дробове, лишава тялото от кислород. Когато нямаме достатъчно въздух, за да дишаме – това се превръща в основен приоритет за оцеляването. В бизнеса парите и паричните потоци са като кислорода за нас. Когато притокът на оборотни средства намалява започвате да изразходвате от запасите.

В светлината на настоящите икономически сътресения вероятно вече сте формирали други приоритети и нов бизнес план. Вашият най-голям приоритет трябва да е цялостен, подробен, конкретен план за определяне на размера на необходимите пари, осигуряване на приток на средства в предприятието, фирмата и създаване на резерви в случай на влошаване на състоянието.

Трябва да можете да определите точно действията, които трябва да предприемете, за да осигурите оцеляване. Основната задача – правилно да се оцени настоящата ситуация и колко време имате за решаване.

Когато има криза, основната грешка, която повечето ръководители допускат, е нежеланието да признаят в колко критично положение е фирмата. Колкото по-бързо намерят решение за възстановяване на жизнените функции на бизнеса, толкова по-малко загуби ще претърпят в крайна сметка. Вашият план за спасяване на жизнеспособността на бизнеса трябва да бъде обмислен с резервен вариант.

Като втора критична грешка на предприемачите е, че всъщност не знаят кога икономическата ситуация ще се стабилизира, но психологически искат да вярват в скорошната промяна към по-добро. И често действията не са оптимални, особено за оптимизиране на личните разходи.

И най-лошият резултат е похарчени пари, които биха могли да бъдат спестени, за да се удължи животът на бизнеса, ако кризата продължи по-дълго от очакваното. Но, когато парите са похарчени, това е завинаги!

От решаващо значение е да имате изключителна яснота относно финансовото си състояние, паричните резерви и да изградите очаквана краткосрочна парична прогноза.

Направете платежен календар за три месеца и започнете да използвате тримесечната прогноза за паричните потоци, за да получите и запазите яснота за истинската си парична картина.

Само използването на този инструмент буквално ще ви измъкне от епицентъра на кризата и значително ще увеличи шансовете за оцеляване в трудни времена.

По-долу са тринадесетте най-важни ключови показатели за ефективност (KPI) и критичните драйвери, необходими за правене на бизнес по време на криза.

Трябва да имате предвид и да управлявате оперативно:

1. Вашите текущи наличности на парични средства.

2. Сумата на вашите вземания от клиенти, които могат да бъдат събрани бързо и да имате план за събиране на просрочени вземания. В случаите на откриване на просрочени вземания, да се вземат мерки за бързото им изчистване и предотвратяване на появата на просрочия в бъдеще.

3. Прогнозиране на паричния поток, при условие че икономическото положение остава „такова“ в продължение на 3-4 месеца (да познавате и ако е необходимо да коригирате бързо източниците на доходи и очакваните разходи. В този случай конкретността е задължителна.

4. Да познавате действителната и прогнозираната скорост на разходването на парите (това са вашите постоянни общи разходи седмично, месечно).

5. Да знаете месечните си променливи и постоянни разходи. И да знаете точката на равновесие, без да отчитате амортизацията (тъй като амортизацията не изисква пари).

6. Определете всички редовни/регулярни плащания (кредити, наем, доставчици), които могат да бъдат разсрочени или забавени.

7. Идентифицирайте източниците и възможността за допълнително финансиране. Да се анализира възможността и целесъобразността на нов заем, или ако е възможно да се влеят в бизнеса лични средства (но не правете грешката на „играча в казиното“, когато в желанието да се възстановят загубите се правят непоправими разходи).

8. Анализирайте всички неизползвани бизнес активи, които могат да бъдат превърнати в пари.

9. Да се прецени доколко е допустимо и се съкратят тегленията на пари от бизнеса за лични нужди, за да се спестят за работа на бизнеса.

10. Анализирайте дейностите и проектите си. Откажете се от губещите. Преразгледайте временно разходите си за реклама и промоция. Отхвърлете непродуктивни действия, които не водят до измерим резултат. Като например, имидж реклама или реклама за разпространение и разпознаваемост. Заменете ги с измерима реклама, изградена върху принципите на директния отговор. Следете резултатите.

11. Предоговаряне на планираните инвестиции за развитие и растеж преди появата на стабилност в бизнеса.

12. Анализирайте всички промени, които са направени и резултатите, които са постигнати.

13. Запознайте екипа / служителите с плана си за излизане от кризата.

Ако служителите не са наясно с това, което се случва и се преструвате, че всичко е наред, вашият авторитет като лидер се разпада. Помислете за това.

Ако не можете да разработите план, който да гарантира оцеляването на бизнеса през следващите 3-4 месеца, ще трябва да се върнете към плана и да направите допълнителни корекции или да покажете повече креативност в действията.

Ето списък с действия, които можете да предприемете

  • Партньорски проекти и промоции.
  • Клиенти по препоръки;
  • Преработване на списъците с клиенти, включително тези, които са се обръщали към вас, но не са станали клиенти.
  • Промяна на вашите предложения/оферти според новата реалност.
  • Променете моделите и обучете екипа по продажбите на други ефективни методи за продажби, като консултантски продажби и т. н.

Тази криза ще отмине.

Проблемът, който всички ние имаме, е да оценим колко дълго ще продължи и след това да разработим план и да действаме по съответния начин. Това е една от основните ви отговорности като лидер на бизнеса.

В криза вашият приоритет номер едно е да осигурите оцеляване, а за това са нужни пари!

 

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас