fbpx

Услуги

Бизнес услуги в ЕС и трети страни

За да започнете нов бизнес или да надскочите границите в ЕС като разширите вашата дейност трябва много добре да познавате и да прилагате законодателството и изискванията на държавата, където желаете да извършвате дейност.

Ние ще ви помогнем със:

Създаване на дружества и място на стопанска дейност (МСД)
ДДС регистрации и декларации
Командироване на персонал в ЕС

Бизнес услуги в България

Финансов одит

Помагаме на нашите клиенти за успеха в бизнеса чрез независима оценка и съвети по важни за тях въпроси.

Целта ни е да гарантираме верността на информацията във финансовите отчети.

Одиторското мнение осигурява доверие и сигурност в качеството на финансовата отчетност

Виж повече

Готови ли сте да печелите повече пари във Вашия бизнес?

Eurocount