fbpx

Данъчни услуги, планиране и защита

“Еврокаунт Консулт” предлага висококачествени данъчни услуги в София, данъчна защита и данъчно планиране – доверете се на компетентен помощник по отношение на прилагането на българското и европейското законодателство. Заедно ще намерим за Вас оптимални решения, свързани с корпоративните данъци, данък върху доходите, данъци върху разходите, акцизи и ДДС.

  • Представителство и защита при насрещни проверки, ревизии и възникнали въпроси и казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ;
  • Представителство и защита пред органите на НАП при ревизии, относно осигуряването на служителите;
  • Представителство и защита при проверки от Инспекция по труда.

Експертно данъчно планиране и защита – надеждните данъчни услуги в София

Данъчното законодателство е бързо променяща се и сложна материя, в която няма нужда да сте специалисти. Ние ще Ви подпомогнем за казуси, свързани с попълване на декларации и документи, проблеми, касаещи здравното и социално осигуряване на Вашите служители.

Ако трябва да декларирате сделки пред БНБ, ще изготвим за Вас цялата необходима документация и ще Ви отменим при подаване на информация за статистика на платежния Ви баланс. Разчитайте на “Еврокаунт Консулт” – ангажираме се с това да Ви разясним какъв може да е данъчният ефект при преобразувания и придобиване на дружества – сливания, отделяния. Ще подготвим целия набор от документи при преструктуриране на компании и уреждане на отношения между всички страни по сделките.

Ако изпитвате съмнения, имате неясноти за ефектите по конкретна сделка, ние от “Еврокаунт Консулт” ще Ви дадем пълната картина и ще Ви съдействаме при данъчни ревизии. Осигурете си най-добрата данъчна защита и данъчно планиране с професионалните и коректни данъчни услуги на компанията ни в София.

Готови ли сте да печелите повече пари във Вашия бизнес?

Eurocount