fbpx

Личен състав и работни заплати

  • Изготвяне на трудови досиета;
  • Изготвяне на граждански договори;
  • Подаване на необходимата информация за персонала към държавните институции;
  • Ежемесечно изготвяне и изчисляване на ведомост за работна заплата;
  • Изготвяне и подаване на декларации и уведомления;
  • Регистрация на болнични листове за служители и работници;
  • Изготвяне на сметки за изплатените суми и служебни бележки за дохода на лицата;
  • Консултации при наемане на персонал.

Готови ли сте да печелите повече пари във Вашия бизнес?

Eurocount