fbpx

Търговска медиация

 • Имате ли затруднения с доставчик, който не изпълнява точно условията на сключения договор?
 • Имате ли проблем с клиент, който не спазва договорените срокове за плащане?
 • Имате ли несъгласия със съдружника си за управление на дружеството?

Помощ за решаване на търговските спорове можете да получите чрез професионално насочване на преговорите от безпристрастен специалист в договарянето.

Независимият участник в процедурата е медиаторът, а процеса по доброволно постигане на споразумение, относно възникналия проблем е медиацията.

В рамките на 2-3 срещи с ясни правила, поставени от медиатора участвате в структуриран разговор. Фокусът е върху бързо изясняване на целите на страните в спора и намиране на обща база за решения.

Търговската медиация спомага за намиране на най-добрите решения когато за вас е важно:

 • Да не губите време в съдебни дела;
 • Да запазите и продължите бизнес отношения с партньора, с когото сте в спор;
 • Да съберете вземанията си, дори и частично;
 • Да запазите добра търговска репутация.

Ползите, които получавате от търговската медиация са:

 • Изясняване на проблемната ситуация и възникналите недоразумения между страните;
 • Получаване на яснота коя страна какво точно иска;
 • Получаване на яснота коя страна на какво точно държи да се случи;
 • Откриване на нови варианти на решения, които отговарят на изискванията на всички;
 • Осъществяване на договореното в споразумението в много кратки срокове.

Готови ли сте да печелите повече пари във Вашия бизнес?

Eurocount