fbpx

Счетоводно обслужване

Фирма „Еврокаунт Консулт“ предлага на своите клиенти цялостно счетоводно обслужване. Портфолиото ни от услуги включва всичко, което Ви е необходимо, за да работи бизнесът Ви безотказно. С нас планирате лесно, имате пълната информация, за да взимате навременни и точни решения, разчитате на стопроцентова защита на интересите на компанията Ви.

Доверявате ни се, защото екипът ни ще подпомогне управленската Ви компетентност и отчетност на Вашата фирма и ще допринесе за изрядността на счетоводството Ви. С надежден партньор в наше лице имате свободата да планирате растежа на бизнеса си, да съсредоточите вниманието си върху жизненоважните решения, защото се ползвате от прецизно счетоводно обслужване.

Ние можем:

 • Да изготвим индивидуален сметкоплан и счетоводна политика за Вашия стартиращ бизнес;
 • Да анализираме и проверим счетоводната отчетност на компанията Ви, която оперира успешно;
 • Да обработим и приключим счетоводна отчетност по български и международни счетоводни стандарти;
 • Да обработим база данни със сертифициран счетоводен продукт и да обменяме изцяло по електронен път информация с Вас;
 • Да водим коректно складови наличности;
 • Да изготвим данъчни и счетоводни амортизационни планове и инвентарни книги;
 • Да проследим оборотите за задължителна регистрация по ДДС, да подготвим документи за регистрация и да я осъществим;
 • Ежемесечно да изготвяме и подаваме справки-декларации по ЗДДС, както и други декларации за възстановяване на данък върху добавената стойност по електронен път;
 • Да съставим и подаваме Интрастат декларация;
 • Да съставим и подаваме VIES декларация;
 • Да изготвим междинен финансов отчет;
 • Да изготвим и представяме годишен финансов отчет;
 • Да изготвим и представим консолидиран годишен финансов отчет;
 • Да изготвим годишна данъчна декларация;
 • Да изготвим и подадем годишна статистическа форма към Националния статистически институт;
 • Да съставим отчети и декларации за БНБ;
 • Проверка и заверяване на годишния Ви финансов отчет от регистриран одитор.

Готови ли сте да печелите повече пари във Вашия бизнес?

Eurocount