fbpx

Абонаменти

Нашите счетоводни абонаменти, които предлагаме, включват счетоводни и ТРЗ услуги, насочени към постигане на Вашите дългосрочни и текущи бизнес цели. Получавате навременна информация за всички засягащи Вашата дейност законодателни промени, извличате нови възможности и контролирате изцяло неефективните харчове. С наша помощ имате целогодишно данъчно планиране, което Ви позволява да поставите фокуса върху бизнес възможностите и целите си, защото счетоводните и финансовите Ви отчети са изрядни.

Разгледайте нашите абонаменти и изберете най-подходящия за Вас.

Премиум абонамент

Счетоводно, ТРЗ обслужване, управленско и бизнес консултиране

Разширен абонамент

Счетоводно, ТРЗ обслужване и бизнес консултиране

Основен абонамент

Счетоводно и ТРЗ обслужване
Управленско консултиране
Бизнес консултиране
Счетоводно и данъчно консултиране
Проверка и анализ на счетоводната отчетност при приемане на документацията на дружеството
Счетоводна отчетност по националните или международните счетоводни стандарти
Данъчна отчетност - Справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност, VIES декларации, Интрастат декларации
Трудови досиета, ведомости, декларации и уведомления
Представителство с ел. подпис
Публикуване на ГФО в ТР на Агенция по вписванията
Представителство и защита при насрещни проверки и ревизии и възникнали въпроси и казуси

Готови ли сте да печелите повече пари във Вашия бизнес?

Eurocount