fbpx

ДДС във Великобритания за ЕС дружества (Част I)

ДДС във Великобритания за ЕС дружества (Част I)

Какви са правилата за това кога трябва да се регистрирате и начислявате ДДС ако имате дружество, регистрирано в държава от ЕС?

В тази статия представяме правилата и предоставяме няколко илюстративни примера за най – често срещаните сценарии.

ДДС ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Данъкът върху добавената стойност (или ДДС) е данък, начислен на клиентите в мястото на продажба, подобно на данък върху продажбите в САЩ или Южна Африка, Канада, Австралия и т.н.

Има две основни схеми, от които да избирате:
• ДДС опростена схема с фиксирана ставка – достъпна е само за по – малките предприятия и
• ДДС схема със стандартна ставка
При вторият вариант освен начисляването на ДДС на клиентите и плащането му към HMRC (данъчен орган UK), вие сте в състояние да възстановите ДДС върху всички разходи, свързани с ДДС, направени от вашeто дружество.

Размерът на ДДС, начислен на клиентите, се основава на вида на продадените стоки или услуги.
– „Стандартната“ ставка (20%) се прилага за повечето стоки и услуги.
– „Намалена ставка“ (5%)- само за някои стоки и услуги-например детски столчета за автомобили
– „Нулева ставка“ (0%). Това са детски дрехи, книги, кафе и др.
Има две допълнителни категории, които рядко се прилагат за продавачите на електронна търговия, а именно „намалена ставка“ (5%), напр. електричество, и „Освободен“ напр. застраховка.

КОГА ТРЯБВА ДА НАЧИСЛЯ ДДС?

Трябва да начислявате ДДС върху продажбите от датата, на която сте регистрирани по ДДС. Можете да се регистрирате доброволно по ДДС по всяко време, но има някои случаи, при които трябва да се регистрирате задължително. За бизнес установен извън Обединеното кралство има два сценария, при които се изисква задължителна регистрация по ДДС.

КОГА ТРЯБВА ДА СЕ РЕГИСТРИРАМ ЗА ДДС ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ?

Двата сценария, при които дружества установени извън Обединеното кралство ТРЯБВА да се регистрират за ДДС, са:

• Вие сте компания, базирана в ЕС/ЕИП и извършвате облагаеми доставки на стоки и услуги на територията на Велокобритания, включително такива облагаеми с 0-ва ставка, включително доставки на дигитални услуги – трябва да се регистрирате веднага след като доставите стоки и/или услуги за Обединеното кралство (или ако очаквате да го направите през следващите 30 дни). Например ако планирате да използвате складове на Amazon трябва да се регистрирате по ДДС преди първата ви доставка.
• Вие сте компания извън ЕС и съхранявате стоки във Великобритания – задължителна регистрация по ДДС преди първата ви доставка на стоки към склада ви във Великобритания.

ИМА ЛИ ЗНАЧЕНИЕ КОЙ Е ПОСОЧЕН КАТО ВНОСИТЕЛ В ДОКУМЕНТИТЕ?

Ако не работите в Обединеното кралство, има две хипотези за това кой е вносителят:
1. Клиентът – в този случай е вероятно стоките да бъдат задържани в митницата на HMRC и клиентът трябва да плати ДДС за внос и всички мита, които се прилагат, за да получи своите стоки.

2. Вашето дружество или логистичната компания / изпълнение – в този случай стоките се изпращат директно до клиента с ДДС за внос и платени мита (които вие / логистичната компания плащате).

В нито една от двете хипотези НЕ БИ трябвало да се регистрирате за целите на ДДС във Обединеното кралство.

 

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас