fbpx

ДДС и международна търговия на стоки

ДДС и международна търговия на стоки

Научете повече за ДДС и международна търговия на стоки, вътрешнообщностни доставки, дропшипинг и триъгълни доставки.

В контекста на търговията в рамките на Европейския съюз често се случват два сценария:

1. Покупка и препродажба на стоки в една и съща държава-членка:
Сделките за международна търговия на стоки се облагат с данък в тази държава и в повечето случаи търговецът трябва да се регистрира по ДДС в държавата, където е установен.

2. Покупка и препродажба в две различни държави-членки:
Сделките, свързани с търговия на стоки в рамките на ЕС от гледна точка на облагане с ДДС са значително опростени когато имаме движение на стоки в рамките на Общността. Те са значително облекчение за търговците, установени в държава-членка, различна от държавата на заминаване и пристигане на стоките и им позволява спазвайки определени изисквания да не се регистрират за целите на ДДС в тази страна и да купуват и препродават без да има данъчна тежест от гледна точка на ЗДДС върху техния паричен поток.

В този случай трябва да бъдат изпълнени следните условия:
– Търговецът не трябва да е установен или регистриран в страните на заминаване или пристигане.
– Получателят влиза във владение на стоките при пристигането на стоките в неговата страна.
– Получателят е регистриран и задължен по ДДС в своята страна, където е установен.
– Операциите по закупуване и препродажба не могат да се извършват при едни и същи условия (условия на заминаване: EXW, FOB или FCA incoterm). Това е една от разпоредбите на „Quick Fixes“, приложени през 2020 г.

Ако някое от тези условия не е изпълнено, търговецът се регистрира по ДДС в едната и/или двете страни, от които тръгва/пристига стоката.
Същите условия важат и за търговец, установен в трета страна. В този случай търговецът е задължен да има „данъчен представител“, установен в държава-членка, различна от държавата на заминаване или пристигане.

Пример за „вътреобщностна триъгълна доставка на стоки“

Българско търговско дружество регистрирано по ДДС в България има сключен договор за продажба на стока с дружество установено във Франция. Българското дружество закупува стоката от дружество установено в Гърция и стоката директно се транспортира от Гърция до крайния клиент във Франция като крайният клиент поема транспорта (EXW incoterm).

Процедура:
• Българското дружество предоставя на своя доставчик в Гърция своя български ДДС номер и получава фактура за продажба на стоката, в която няма начислен ДДС за внасяне, но имаме задължение да я декларираме в българската си месечна ДДС декларация като ВОД / вътреобщностна доставка/ и направим необходимите Протоколи за отчитане на ДДС.
• Българското дружество издава фактура към крайния купувач на стоката установен във Франция без да начислява ДДС, но във фактурата отбелязва, че ще бъде приложен механизмът за „обратно начисляване на ДДС“ от страна на купувача.

3. Операции за международна търговия на стоки, включващи една или повече трети държави (извън Европейския съюз):
Ако търговецът от изпращащата страна е задължен да организира износ от страната на заминаване или формалностите при вноса в пристигащата страна, в повечето случаи той ще трябва да се регистрира по ДДС.

Примери за „триъгълна доставка на стоки“ с трети страни

Българско търговско дружество регистрирано по ДДС в България има сключен договор за продажба на стока с дружество установено във Франция. Българското дружество закупува стоката от дружество установено в САЩ и стоката директно се транспортира от САЩ до крайния клиент във Франция.
• Българското дружество задължително се регистрира по ДДС във Франция поради факта, че то се явява Вносител на стоките от трета страна.
• Българското дружество декларира своите данъчни задължения по отношение на ДДС, съгласно френското законодателство.
• Българското дружество издава фактура на Френския купувач през своя френски ДДС номер и декларира начисления ДДС съгласно местното законодателство във Франция.

 

Българско търговско дружество регистрирано по ДДС в България има сключен договор за продажба на стока с дружество установено в Мексико. Българското дружество закупува стоката от дружество, установено в Гърция и стоката директно се транспортира от Гърция до крайния клиент в Мексико.
• Българското дружество задължително се регистрира по ДДС в Гърция поради факта, че то се явява Износител на стоките към трета страна извън ЕС.
• Българското дружество декларира своите данъчни задължения по отношение на ДДС, съгласно гръцкото законодателство.
• Българското дружество издава фактура на Мексиканския купувач през своя гръцки ДДС номер и декларира начисления ДДС съгласно местното законодателство в Гърция.

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас