fbpx

За екипа на Еврокаунт

Еврокаунт са специалисти в областта на икономиката, финансите и правото. Подпомагаме собственици на електронни бизнеси с конкретни решения, за да постигнат максимален финансов ефект. Подкрепяме мениджърите на тези компании, за да преодоляват трудностите, с които се сблъскват като оптимизираме бизнес разходите им. Предлагаме бързи, индивидуални и ефикасни стратегии за елиминиране на проблемните практики.

Отличителните черти в работата на екипа от специалисти на Еврокаунт са:
1. Ясно представяне на проблемите и произтичащите от тях рискове за дружествата.
2. Конкретни решения и честно и аргументирано разясняване на резултата за компанията.

Клиентите на Еврокаунт имат предимството да печелят повече и да са спокойни при данъчни проверки!

Интервю с основателя на Еврокаунт

Емилия Йорданова е дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор № 0883

Колко дълго работите в сферата на данъчно – счетоводното консултиране и защо избрахте да се занимавате с това?

Дипломиран Магистър по „Счетоводство и контрол“ и „Икономика и управление на индустрията“ съм от януари 1997 г.

Обучението ми в Стопански университет „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов беше естествено продължение на придобитото средно икономическо образование в Старопрестолна гимназия по икономика – гр. Велико Търново.

Първият ми реален досег до счетоводството беше още като студентка. Докато подготвях дипломна работа кандидатствах за почасова ангажираност в едно търговско дружество. Собственикът много скоро след наемането ми гласува доверие и за работата по извършване на счетоводната отчетност.

Последваха 15 години работа като главен счетоводител на фирми от различни отрасли: международна търговия, строителство, транспорт, услуги, производство и др.

Дипломираните експерт – счетоводители, с които имах възможността да работя през годините запалиха в мен желанието за професионално развитие и в сферата на независимия финансов одит. 7 години надграждах със знания и опит в одиторската професия. Това е периодът на утвърждаването ми като специалист в счетоводната професия.

От 2021 г. съм член на ИДЕС в качеството си на дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор.

Намирането на счетоводните и данъчни проблеми и бързото им и ефикасно отстраняване е в основата на нашата работа. Показателни са изграденото доверие и признателността на клиентите.

Кои са вашите клиенти?

Работим с хора като Вас – собственици на компании, извършващи вътрешно или външнотърговска дейност със стоки и услуги. Заедно с екипа от специалисти на Еврокаунт помагаме за създаване или подобряване на счетоводната отчетност в дружествата на нашите клиенти. Предпазваме ги от губене на ценно време в лутане из непрестанните законодателни промени. Подпомагаме ги с адекватни и своевременни решения на всеки счетоводен казус, който възниква в дейността им.

Какво ще бъде, ако досега не сте работили с клиенти със случай като моя?

Запознаваме се с бизнеса в детайли. Анализираме процесите в дружеството. Изясняваме целите и приоритетите в конкретния случай. Конкретизираме търсените резултати и се концентрираме в постигане на максимална печалба. Правим уместни предложения за усъвършенстване на значимите за бизнеса дейности. Предлагаме решения за коректно представяне и подобряване на отчетността.

Какво ви отличава от останалите счетоводни дружества?

Това, което ни отличава от останалите счетоводни дружества е изграденият подход за бързо откриване на проблемите, свързани с данъчното законодателство и предотвратяването им.

Какво се очаква от мен?

От Вас се иска да въведете в дейността си правилата и документите, които сме конкретизирали. Най-добри резултати се постигат с тези компании, които внедряват веднага създадените за тях политики.

За кого не са предназначени вашите услуги?

Стратегията, която предлагаме не е подходяща за компании, които искат развитие на бизнеса, но нямат желание за промени.

Работи ли подходът ви?

Да. Можете да видите и мненията на някои наши клиенти като посетите тази страница.

Мога ли да се свържа с ваши клиенти, за да разбера от тях какво е да се работи с вас?

Разбира се. Насърчаваме ви да прочетете всички отзиви на наши клиенти тук. И след това можете да пишете на имейл или да позвъните на тези от тях, които искате да попитате за допълнително мнение, за да разберете какво конкретно те са получили от работата си с нас.

Искам да работя с вас. Какви са възможностите?

Поздравления, за решението да работите за още по – голям успех. Ще се радваме да го постигнем заедно. В зависимост от специфичните нужди на всеки клиент, създадохме следните пакети с услуги:

Знам кой вариант от услуги ми е необходим. Как да започна?

Чудесно! Отличителна черта на хората, които са успешни, е това, че взимат решение бързо. Това умение ги води към постигане на резултати много по-бързо от останалите. Ако имате усещане, че работата с нас ще Ви донесе търсените резултати, не се колебайте.

Обадете се на тел: 0897343456 или се свържете с нас чрез формата за контакт.

Да създадем и приложим полезните счетоводни решения за вашия бизнес!

Готови ли сте да печелите повече пари във Вашия бизнес?

Eurocount