fbpx

Емилия Йорданова е основател на счетоводно дружество Еврокаунт (Еврокаунт Сървисис ЕООД и Еврокаунт Консулт ЕООД) и е специалист, фокусиран върху разрешаването на сложни счетоводни казуси и намаляването на прекомерно големите разходи на фирмите.

Помага на собственици на компании с динамично развитие в сферата на предлагането на стоки и услуги в България и чужбина.

Проблемите им са свързани с харчене на прекомерно големи суми и липса на яснота за данъчни и осигурителни задължения.

Биха искали прецизно планиране и управление на осигурителните и данъчните задължения на дружествата и ефективни решения, свързани с тяхното оптимизиране, намаляване и евентуално елиминиране.

Това, с което се отличава предоставяната от счетоводното дружество услуга, е ранното откриване и разрешаване на проблемите, свързани с данъчното законодателство.
Набелязване на потенциалните спънки и предложения за оптимално добри варианти, за постигане на изрядност при данъчни ревизии.

Благодарение на това клиентите постигат по-добри резултати и спокойствие при одитни и данъчни проверки.

Готови ли сте да печелите повече пари във Вашия бизнес?

Eurocount