fbpx

Изгодно ли е да инвестирам средства на моето дружество на фондовия пазар?

Изгодно ли е да инвестирам средства на моето дружество на фондовия пазар?

Трябва ли да инвестирам пари на компанията в акции и облигации?

Това е въпрос, който често ни задават клиенти, които търсят по -висока възвръщаемост от парите си и целят да постигнат намаляване на данъците си.

Често получаваме въпроси от нашите клиенти какво да правят с наличните свободни пари на тяхната компания, особено ако се въздържат от разпределяне на дивиденти.

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ НАПРАВИ НЕЩО С ПАРИТЕ НА КОМПАНИЯТА, КОЕТО ДА ДОНЕСЕ ПЕЧАЛБА, А НЕ ПРОСТО ДА СТОЯТ В РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА СМЕТКА?

Това, което всеки собственик на бизнес трябва да знае преди да инвестира на фондовия пазар е, че съществуват данъчни рискове и последици от инвестирането на пари на компанията в акции и облигации.

Основните рискове и последици са:

Вашите инвестиции не са фирмен разход.

Това означава, че не намалявате данъчните си задължения с инвестираната сума. Дружеството ви е станало собственик на ценни книжа, които в баланса на вашата компания са актив.
Когато продавате актива, ще плащате корпоративен данък върху печалбата от сделката.

КАК ДА УВЕЛИЧИТЕ МАКСИМАЛНО ВЪЗВРЪЩАЕМОСТТА НА ПАРИТЕ НА ВАШАТА КОМПАНИЯ?

Инвестирайте на фондовия пазар чрез отделна инвестиционна компания.

Най – често срещаната структура е създаването на отделна компания и предоставянето й на междуфирмен заем. Така се предпазва основното търговско дружество от рисковете в инвестиционното дружество.

Препоръчваме да потърсите професионален съвет относно вашите инвестиционни решения. Ключът е да сведете до минимум разходите си за търговия, а към момента на писане на тази статия интерактивните брокери са едни от най – евтините доставчици.

Реинвестирайте отново в компанията

Ако свободните пари са много, помислете за използването им за стимулиране на растежа във вашия собствен бизнес. Повишете себе си, наемете квалифицирани хора или подобрете маркетинга си! Ние работим с редица страхотни компании, които могат да ви помогнат да направите следващата стъпка по пътя си.

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас