fbpx
Абонаменти

Емилия Йорданова Дипломиран Магистър по „Счетоводство и контрол“ и „Икономика и управление на индустрията

Колко дълго работите в сферата на данъчно – счетоводното консултиране и защо избрахте да се занимавате с това?

Дипломиран Магистър по „Счетоводство и контрол“ и „Икономика и управление на индустрията“ съм от януари 1997 г.

Обучението ми в Стопански университет „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов беше естествено продължение на придобитото средно икономическо образование в Старопрестолна гимназия по икономика – гр. Велико Търново.

Първият ми реален досег до счетоводството беше още като студентка. Докато подготвях дипломна работа, кандидатствах за почасова ангажираност в едно търговско дружество. Собственикът много скоро след наемането ми гласува доверие и за работата по извършване на счетоводната отчетност.

Тогава все още се работеше с хартиени формуляри /журнали/. Получих една огромна торба с документи и неравнена оборотна ведомост. Беше изпитание на волята и на познанията ми, но с много труд и упоритост се справих. С тази борба започна изграждането ми като специалист в професията.

Последваха 15 години работа като главен счетоводител на фирми от различни отрасли: международна търговия, строителство, транспорт, услуги, производство и др.

Дипломираните експерт-счетоводители, с които имах възможността да работя през годините, запалиха в мен желанието за професионално развитие в сферата на независимия финансов одит. 7 години надграждах със знания и опит в одиторската професия. Това е периодът на утвърждаването ми като специалист в счетоводната професия.

Намирането на счетоводните и данъчни проблеми и бързото им и ефикасно отстраняване е в основата на моята работа. Показателни са изграденото доверие и признателността на клиентите.

Кои са Вашите клиенти?

Работя с хора като Вас – собственици на компании, извършващи вътрешно или външнотърговска дейност със стоки и услуги. Помагам им да изградят или да подобрят счетоводната отчетност в дружеството си. Предпазвам ги от губене на ценно време в лутане из непрестанните законодателни промени. Подпомагам ги с адекватни и своевременни решения на всеки счетоводен казус, който възниква в дейността им.

Какво ще бъде, ако досега не сте работили с клиенти със случай като моя?

Запознавам се с бизнеса в детайли. Анализирам процесите в дружеството. Изяснявам целите и приоритетите в конкретния случай. Конкретизирам търсените резултати и се концентрирам в постигане на максимална печалба. Правя уместни предложения за усъвършенстване на значимите за бизнеса дейности. Предлагам решения за коректно представяне и подобряване на отчетността.

Какво Ви отличава от останалите счетоводни дружества?

Това, което ни отличава от останалите счетоводни дружества е изграденият подход за бързо откриване на проблемите, свързани с данъчното законодателство и предотвратяването им.

Какво се очаква от мен?

От Вас се иска да въведете в дейността си правилата и документите, които сме конкретизирали. Най-добри резултати се постигат с тези компании, които внедряват веднага създадените за тях политики.

За кого не са предназначени Вашите услуги?

Стратегията, която предлагам не е подходяща за компании, които искат развитие на бизнеса, но нямат желание за промени.

Работи ли подходът Ви?

Да. Можете да видите и мненията на някои мои клиенти като посетите тази страница.

Мога ли да се свържа с Ваши клиенти, за да разбера от тях какво е да се работи с Вас?

Разбира се. Насърчавам ви да прочетете всички отзиви на мои клиенти тук. И след това можете да пишете на имейл или да позвъните на тези от тях, които искате, да попитате за допълнително мнение, за да разберете какво конкретно те са получили от работата си с мен.

Искам да работя с Вас. Какви са възможностите?

Поздравления за решението да работите за още по-голям успех. Ще се радвам да го постигнем заедно.

Готови ли сте да печелите повече пари във Вашия бизнес?

Eurocount