fbpx

Какви качества трябва да притежава Вашият счетоводител

Какви качества трябва да притежава Вашият счетоводител

За да работи като счетоводител, един специалист преди всичко трябва да притежава квалификация, определени знания в сферата на счетоводството и данъчното облагане, да следи най-новите промени в законодателството в тази област. Всеки ден в счетоводната сфера се появява нова информация, промени в закони, нормативни актове, регламентиращи счетоводната дейност. Ето защо един счетоводител трябва да има предвид и следи всички актуални изменения и, както се казва, винаги „да държи ръка на пулса“.

Необходими качества, които е добре да притежава вашият счетоводител

  • Единствено знания и квалификация не са достатъчни. За да защити интересите на фирмата, компанията или едноличния търговец пред регулаторните органи или контрагенти, счетоводителят трябва да има подходящ характер – да бъде уверен и устойчив, да умее да доказва своята правота. В същото време, той не трябва да бъде човек, склонен към скандали. Това ще отвлича вниманието от работата – и неговото, и на целия екип. Ще оставя лошо впечатление в работа с институции, контрагенти, което ще се отрази и на вашият авторитет.
  • Умението за работа в екип, в колектив – още една важна черта на всеки професионален счетоводител. Ако той се отнася, държи зле с колеги, има егоцентричен характер, ще е сложно да изгради успешна кариера на счетоводител, а на вас като клиент ще ви бъде много трудно да общувате с него. Комуникативните умения са част от базовото развитие, а да се разбира с хората е много важен пункт от работата на всеки счетоводител.
  • Вашият счетоводител винаги е акуратен и търпелив. Работа „набързо“ и на ум тук може да изиграе много лоша шега. Колкото и често да му поискате някой документ, той трябва да го намери в рамките на няколко минути. Всички първични документи трябва да са подредени в отделни папки и в хронологичен ред с цел да се предотврати тяхната загуба.
  • За да не докара вашата фирма до загуби и крайности като фалит, счетоводителят трябва да умее да анализира и на основата на фактическите данни да съставя икономически прогнози за бъдещи периоди. При възникване на някакви негативни тенденции да ви помага в търсене на варианти, резерви за увеличаване на приходите и за недопускане на загуби.
  • Едно от основните качества на вашият счетоводител трябва да е дисциплината. „Под ръка“ трябва винаги да са му различни графици за плащане на данъци, подаване на отчети, плащания към банката или към контрагенти. В противен случай фирмата ви няма да избегне различни глоби и лихви поради изпуснати срокове. Добър показател за начина на работа на вашия счетоводител е подреденото работно място.
  • Честност. Това е ключово качество за добър счетоводител, защото възможностите за измами при него са много повече, отколкото при всеки друг. Без честност не са толкова важни нито опит, нито образование, нито останалите положителни качества. Напротив, колкото по-умен и по-опитен е един счетоводител, толкова повече щети може да причини на фирмата, компанията ви.
  • Професията на счетоводителя е отговорна и той трябва да подхожда към нея сериозно. Ще познаете вашият счетоводител по професионалното и отговорно поведение, оперативност и навременна обратна връзка с вас.
Тагове:

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас