fbpx

Как да изберете метод за финансиране на бизнеса си?

Как да изберете метод за финансиране на бизнеса си?

Дори когато нещата в бизнеса вървят страхотно, той все пак изисква инвестиции: за растеж и развитие са необходими ново оборудване или повече работни места, увеличаване на продажбите може да създаде недостиг на парични средства, докато чакате плащания по сметки и т.н.

Трудните времена могат също да повдигнат въпроса за привличането на финансиране: продажбите са паднали, сезонността оказва влияние върху бизнеса или може би оборудването се нуждае от подмяна. А и непредвидени обстоятелства могат да се окажат проблем – нагледен пример е извънредното положение, породено от COVID-19.

Кога имате нужда от финансиране?

„Финансиране“ не е едно и също с „пари в брой“, така че е важно първо да се определи дали бизнесът ви се нуждае от финансиране. Има няколко ситуации, които наистина налагат финансиране. От счетоводно дружество Еврокаунт Консулт ще поговорим за тях.

Недостиг на парични средства

Например, трябва да се плаща на служителите на всеки две седмици или да се изплащат хонорари всяка седмица, но клиентите имат 30 дни за плащане на задълженията си към вас – това създава дисбаланс в паричния поток. Ако вашата дейност се разраства и процъфтява, може да потърсите финансиране за покриване на такъв краткосрочен недостиг на парични средства. Ако, обаче, вашият бизнес има затруднения, не търсете финансиране като превантивна мярка за компенсация на загубите.

Големи покупки, които допринасят за нов етап на развитие и растеж

Понякога трябва да се вложат пари, за да се спечелят повече. Но както и при недостига на парични средства, правете тази стъпка за ускоряване на растежа, а не да компенсирате неуспехите. При разширяването на бизнеса ви може да се наложи закупуване на ново оборудване, по-големи обекти, помещения, складове, офиси и т.н. Или може да получите възможност за придобиване на друг бизнес. Вашата финансова и счетоводна документация ще ви помогне да определите дали бизнесът ви е в ситуация, която изисква (и позволява) финансиране.

Извънредни ситуации

Оборудването и техниката остаряват и излизат от строя, служителите правят грешки, и в един момент неминуемо ще се озовете в ситуация пред голяма покупка, която не сте планирали (поне не и в скоро време). Ако това е от решаващо значение за вашия бизнес, понякога външното финансиране е единственият изход.

Определете характера на дефицита

Ако сте разбрали и сте убедени, че финансиране е наистина необходимо, следващата стъпка е да се определи характера на дефицита. Дали необходимостта е в краткосрочен или в дългосрочен план? Краткосрочен недостиг на парични средства може да бъде резултат от повтарящи се сезонни колебания. Ако трябва да се направят големи инвестиции през октомври за закупуване на инвентар, който ще продадете през ноември и декември, имате краткосрочна необходимост. Ако трябва да се купи техника, за да увеличите производството с 10% в рамките на следващите пет години – то това е дългосрочна потребност.

Съотнасяне на потребностите с правилния тип финансиране

Опитайте се да се покриете краткосрочната нужда с помощта на краткосрочен заем и дългосрочната с резерв или кредит за инвестиции, които с течение на времето ще добавят стойност към вашия бизнес.

При сравнение на възможностите за финансиране, имайте предвид и отчитайте условията за изплащане и погасяване, всички необходими гаранции, условията за кредитиране и лихвените проценти. Разучете добре изискванията към финансовите и счетоводни отчети, дали е необходим финансов одит и всякаква специална, допълнителна информация, която трябва да разкриете на кредитора. Не забравяйте да попитате за допълнителни такси, които могат да се вземат.

Събиране на документи за заемодателя (кредитора)

Различните банки, фондове и кредитори ще поискат различни документи, но повечето от тях ще искат да видят такава комбинация:

  • данъчни декларации;
  • банкови извлечения;
  • отчет за паричните потоци;
  • отчет за приходите и разходите;
  • прогнози за продажбите;
  • юридически документи.

Ако вашият бизнес е здрав и просто трябва малко да го стимулирате, за да се движи напред, започнете да разучавате възможностите за финансиране, които са подходящи за вас.

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас