fbpx

Как да напиша бизнес план?

Как да напиша бизнес план?

Как да изготвим бизнес план?

Всеки проект изисква компетентно бизнес планиране. Бизнес планът е документ, който помага да се определи близката перспектива, да се очертаят основните цели, разходите и времето за получаване на печалба (възвращаемост на вложенията), анализиране на трудностите, с които може да се сблъска начинанието, описват се начини за решаване на възможни проблеми.

На кого е нужен? На почти всички, които се занимават с бизнес:

 • инвеститори, кредитори, банки;
 • собственици на предприятия, фирми;
 • партньори;
 • сътрудници.

Изготвянето на бизнес план е един от най-важните етапи във всеки проект. Правилният план дава отговор на най-важния въпрос: „Има ли смисъл да се инвестират пари в развитието на този проект? Струва ли си да се влагат сили и средства?”.

Кой трябва да изготви бизнес план?

 • Писането на бизнес план или поръчване на съставяне на такъв от външни експерти трябва да бъде от хората, отговорни за реализирането на този план. Това са първите лица на компанията – собственици, мениджъри, ръководители, лидери.

 • Консултантска финансова или счетоводна фирма също ще изготви този документ компетентно. Вярно е, че експертните услуги струват пари, но професионализма винаги има смисъл при подобни начинания.

Основното предназначение на бизнес плана

 • Той помага да се видят перспективите за развитие на пазара на стоки или услуги.

 • Да се построи стратегия за развитие на проекта от нулата.

 • Да се фиксират показателите, с които можете да оцените състоянието на бизнеса в бъдеще.

 • Да се разработят методи за регулиране на състоянието на компанията, фирмата.

За колко време напред се съставя бизнес план?

Тъй като този документ оценява и очертава перспективите, трябва да се направи за 3-5 години напред. В същото време, през първата година основните показатели трябва да бъдат фиксирани на месечна база, през втората – на тримесечна база, а след това – годишно. Имайте предвид, че с днешните колебания в икономическите условия, бизнес планът се съставя като се имат предвид бъдещите корекции в съществуващите реалности.

Как сами да създадете добър бизнес план: стъпка по стъпка инструкции

Важно е да се разбере, че всеки бизнес има свои собствени специфики. Следователно няма универсален, стандартен план, който може да служи като модел за всички случаи. Има общи принципи за изготвяне на бизнес план, примерна структура, от която да се започне.

Правилно изготвеният бизнес план има сложна структура. Тя трябва да включва информация от началото на бизнеса до момента на излизане на стабилни показатели, да бъде разбираем за всеки, който го чете: инвеститор, финансист, потенциален партньор и т. н.

Бизнес планът трябва да бъде подробен, но и кратък. Но ако трябва да разкриете същността на възможните проблеми и техните решения, можете да се задълбочите и да направите плана си разширен. Оптималният брой страници — 40-70 (зависи от проекта). Всичко останало трябва да бъде направено в приложения към бизнес плана.

Основни позиции на документа:

 • Заглавна, начална страница;
 • Анотация, пояснение;
 • Текст за поверителност (меморандум за конфиденциалност);
 • Резюме;
 • Бизнес план.
 1. Заглавна, начална страница (1 страница)

Съдържа името на фирмата или името на предприемача, данни за контакт. Подредете внимателно заглавната страница, използвайте стандартни шрифтове.

 1. Анотация (1 страница)

Това писмено обръщение отговаря кратко на въпросите: кой, какво, защо, кога, къде и как. Съдържа сбит бизнес план: същността на проекта и мястото на неговото изпълнение, резултати от изпълнението на плана, общата стойност на проекта, необходимите финансови ресурси, срокът за излизане на печалба на бизнеса, очакваната средна годишна печалба, условията за участие на инвеститора/кредитора, гаранции за възвръщаемост на инвестициите.

 1. Декларация за поверителност или меморандум за конфиденциалност (1 страница)

Целта му е да информира всеки, който чете документа, за поверителността на получената информация и също така забранява копирането, възпроизвеждането и разпространението на бизнес плана или фрагменти от него от и на трети страни.

 1. Резюме на бизнес плана (1-3 страници)

Повечето потенциални партньори, кредитори и инвеститори ще вземат решение за финансиране на проекта въз основа на прочетеното в резюмето. Тази част от бизнес плана съдържа заключения, изводи, тя представя резултатите от целия бизнес план. Съставя се последна, но се поставя в самото начало на документа. Резюмето трябва да информира четящите за:

 • целите на проекта;

 • същността на бизнеса;

 • кой е или би бил клиент на компанията;

 • основни разлики от конкурентите;

 • защо продуктът / услугата може да заинтересува потребителите;

 • източници на финансиране;

 • ниво на рентабилност;

 • обеми на реализация;

 • условия за възвръщаемост на инвестициите.

Всеки, който чете резюмето, с първите думи трябва да се увери в икономическата ефективност на проекта.

При съставянето на резюме на бизнес плана избягвайте излишък от специализирани термини, използвайте достъпен език за изложението. Нека вашето резюме да бъде просто и кратко. Терминологията да отиде по-назад, в специализираните раздели на бизнес плана.

 1. Бизнес план (35-60 страници)
 • Цели и задачи: бизнес идея, какви резултати искате да постигнете.

 • Продукт, услуга: уникалност, приложение, лиценз, патент.

 • Анализ на пазара: купувачи, конкуренти, обем на пазара.

 • Маркетингов план: начини, пътища за реализация на стоките / услуги, начини за стимулиране на продажбите, реклама, PR, ценообразуване.

 • Производствен план: помещение, оборудване, доставка на материали, работа с подизпълнители.

 • Управленски персонал: характеристика (образование, трудов стаж), възнаграждение.

 • План за работа с персонала: наемане, развитие, повишаване на квалификацията.

 • Необходими ресурси: обем, източници, условия и срокове за връщане.

 • Правно осигуряване на дейността на предприятието: форма на собственост, правен статут.

 • Подробен финансов план: прогноза за обема на продажбите и печалбата, разходи за стоки / услуги, оценка на възможните загуби, годишен баланс на компанията.

Вярваме, че вече няма съмнение, че бизнес планът е необходим за всеки бизнес – малък, среден и голям. Ето защо трябва да се научите как да го съставяте правилно или да възложите тази задача на експертите.

 

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас