fbpx

Как да получа правилно съвет от счетоводител?

Как да получа правилно съвет от счетоводител?

Предприемачите често са изправени пред объркващи счетоводни ситуации. Или сами се оправят с проблема, или търсят експерти за помощ. Но какво трябва да се направи, за да получите ясен отговор на въпроса си. От счетоводно дружество „Еврокаунт Консулт“ ще ви разкажем как трябва да протичат счетоводните консултации.

Кой се нуждае от счетоводен съвет?

Сферата на счетоводството обхваща широк кръг въпроси, уреждащи плащането на данъци, начисляване и изплащане на заплати, попълване на отчети и т.н. Счетоводната консултация включва решаването на следните задачи:

 • стартиране на водене на счетоводството след регистрация на нова фирма;
 • съдействие при определяне на оптималния данъчен режим;
 • промяна на организационната и правна форма на компанията;
 • попълване на отчети;
 • получаване на съвети за данъчни облекчения;
 • контрол на транзакции и финансови транзакции;
 • проверка, счетоводен одит на бизнеса;
 • подготовка за данъчни проверки, ревизии.

Трябва да се разбере, че горепосочените въпроси изискват компетентен и отговорен подход, като се вземат предвид всички характеристики на дейността на организацията.

Обикновено предприемачът се нуждае от съвет в три случая:

 • Не знае какво да прави в дадена ситуация. Случва се така, че дадена компания, фирма ще купува стоки от Швейцария. Клиентът, на който ще продава тези стоки е от страна в Европейския съюз. Стоките ще се транспортират директно от доставчика в Швейцария до купувача в конкретната страна от Европейския съюз. Предприемачът търси детайлна информация, но мрежата му предлага съвети, в които той не разпознава конкретната ситуация. И не му е ясно дали правилата за внос и износ, вътреобщностно придобиване и вътреобщностна доставка са еднакви за всички държави от Европа или не.
 • Трудност, внезапно изникнал проблем. Например данъчна ревизия или проверка от НАП, а предприемачът все още не се е сблъсквал с такъв проблем. Той е доверил счетоводството си на счетоводител, който се оказва, че се нуждае от съвети от специалист с практика, относно процедурата.
 • Появи се нова задача или промяна на обстоятелствата. Това често е свързано с избора на данъчно облагане или собственост.

Ситуацията, когато собственикът на бизнеса иска да провери работата на своя счетоводител стои отделно. Разбира се, много въпроси могат да бъдат решени чрез търсене в Google, но често има информация със съмнително качество или тя трябва да бъде пресята от огромни количества текст. Много по-лесно е да се обърнете към специалисти, така че всичко да си дойде на мястото.

Какво ни питат начинаещите и опитни предприемачи?

 • Как да попълнят документи за регистрация на бизнес?
 • Каква форма на осигуряване да изберат?
 • Кой е точно момента, от който дружеството се счита, че осъществява търговска дейност?
 • Какви данъци, в какъв размер и в какъв срок трябва да платят?
 • Какви декларации и в какъв срок трябва да представят пред НАП, НОИ, НСИ, БНБ и др.?
 • Какви наказания да очакват при закъсняло плащане на данъци и осигуровки или при пропуснато подаване на декларации и отчети?

Какво ни питат собствениците на фирми?

 • Как да платя по-малко данъци и осигуровки?
 • Как правилно да изградя бизнес схема, стратегия, бизнес план за моята компания?
 • Как мога да проверя качеството на работа на моя счетоводител, ако не знам нищо за счетоводството?
 • Кога трябва да се регистрирам за целите на ДДС?
 • Какви задължения ще имам при регистрация за целите на ДДС?
 • Възможно ли е да постигна по-добри финансови резултати и да реализирам по-малък данъчен резултат?

Какви могат да бъдат счетоводните консултации?

 • Много предприемачи избират устен съвет. Например, една компания се занимава с търговия и дистрибуция на строителни материали и на собственика изглежда, че бизнесът му има много разходи за плащане на данъци. Той се обръща към счетоводна компания, счетоводно дружество. Там го изслушват внимателно и се ориентират в бизнеса. След това дават стъпка по стъпка план за решаване на проблема. Предприемачът изслушва препоръките и ги прилага в бизнеса. При такива консултации всичко зависи от нивото на счетоводителя. Ако е професионалист, той ще даде ефективни препоръки, които ще помогнат на бизнеса да спести пари.
 • Може да изберете и писмен вид счетоводни консултации. По този начин се спестяват на клиентите време и пари. В устната комуникация счетоводителят отделя много време, за да разбере подробностите. Едва след това дава съвет. Освен това, когато получите писмен отговор от счетоводител, ще има връзки към нормативни документи. Отговорът може да бъде запазен за по-късно или отпечатан. Ако ситуацията възникне отново, просто използвате този отговор.

Искате да спестите от данъци? Свържете се с ЕВРОКАУНТ КОНСУЛТ за съвет!

Какви гаранции се дават при счетоводна консултация?

Счетоводното дружество гарантира, че съветите, дадени в момента на консултацията не нарушават законодателството на Република България. Знаете, че правилата и законите се променят често и е много вероятно съветите, дадени през октомври, ноември 2020 г. да не бъдат актуални след една година.

Но ние не носим отговорност за решенията, взети от предприемача. Случва се така, че при консултацията се предлагат по-малко рисков вариант и такъв, при който има повече рискове. Собственикът сам решава кой вариант да приложи.

Как да се подготвите за консултация и за какво плащате?

Основното нещо е да можете добре да формулирате самия въпрос. Понякога се получават запитвания със следното съдържание: „Здравейте! Искам да отворя компания, която да работи с внос/износ на еко продукти. Чух, че е възможно да кандидатствам и по Европейски проект. Как да се регистрирам?“. И това е всичко. Какъв е действителният въпрос? Трябва да попитате подробно какво искате да знаете.

Случва се някой хора, предприемачи да не разбират за какво са платили след консултация. Нещо като да отидете на лекар и да кажете, че искате само да питате. Но експертът отделя време и прилага знания и опит, за да разбере точно Вашият проблем, въпрос и да ви отговори конкретно, пълно и с нужната полезност.

 

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас