fbpx

Как да спестите данъци чрез прилагане на изискванията на ДДС режимите в Европа?

Как да спестите данъци чрез прилагане на изискванията на ДДС режимите в Европа?
Автор
Еврокаунт Консулт
Еврокаунт Консулт

Еврокаунт са специалисти в областта на икономиката, финансите и правото. Подпомагаме собственици на електронни бизнеси с конкретни решения, за да постигнат максимален финансов ефект.

Как да спестите данъци чрез прилагане на изискванията на ДДС режимите в Европа?

Доставяте стоки до логистична база, разположена в държава – членка на ЕС, различна от държавата по регистрация на дружеството ви.

Извършвате последваща продажба на стоките към контрагенти в ЕС и към трети страни.

Спестяването на данъци за вас е важно. Как да го постигнете?

Правилното позициониране на пазара на стоки изисква и добра логистика. Тя може да доведе до спестявания в големи размери за вашия бизнес, както и да бъде добра възможност за развитие в съвременния търговски стокообмен.

Търговските дружества трябва да оценят възможността за „умно“ използване на множеството логистични центрове, които се разкриват в Европа и носят икономически облаги за техните ползватели.

За да можем да се възползваме от тази търговска възможност за развитие на бизнес трябва добре да познаваме както търговската част, така и изискванията на ДДС режимите в Европа и по-специално в държавата, където ще се намира нашата логистична база.

Всички доставки на стоки изпратени за съхранение в логистична база, разположена в държава – членка на ЕС, се облагат с ДДС в тази държава-членка, независимо от произхода на стоките (вътрешен пазар, друга държава – членка на ЕС или трета страна).

Ако решите да разположите стоката си в логистична база в държава – членка на ЕС първото нещо, с което трябва да започнете е да се регистрирате по ДДС в тази държава, където ще бъдат съхранявани вашите стоки и в последствие ще започва транспорта по тяхната последваща продажба.

Ако закупувате стоки от доставчик, разположен в друга страна от ЕС, например Германия и доставчикът ги доставя директно до вашия  нает склад във Франция, то трябва да предоставите на вашия немски доставчик своя ДДС номер във Франция, за да ви издаде коректна фактура без начислен ДДС в нея. Чрез вашия френски ДДС номер ще декларирате тази доставка като ВОП на стоки. Обърнете и специално внимание относно възможността да преминете прага за подаване на Интрастат деклариране на придобитите стоки във Франция.

Ако закупувате стоки от ваш доставчик от САЩ, то отново задължително ще ви е необходим вашия френски ДДС номер, за да оформите коректно вноса на стоката и за да можете в последствие да ползвате като данъчен кредит заплатеното ДДС при вноса на стоката в ЕС /Франция в конкретния пример/.

Продажбата на стоките, намиращи се в логистична база в друга държава на ЕС, различна от държавата, където продавача е установен също изисква спазването на ДДС нормите на държавата, където са складирани стоките /в примера – Франция/.

При продажбата на стоките складирани в логистична база във Франция към клиент, който е регистриран по ДДС в Швеция, вие извършвате вътреобщностна доставка, която е освободена от френски ДДС. За тази операция трябва задължително да сте регистрирани по ДДС във Франция. Ще трябва да подадете декларация за ДДС във Франция, декларация за списък на продажбите в ЕС и декларация за френски Интрастат при изпращане, ако прагът на Интрастат е надвишен. Освен това ще трябва да спазвате френските задължения по отношение на фактуриране и доказателство за освобождаване от облагане с ДДС.

Ако пък ваш клиент е дружество регистрирано в Сърбия и стоките ще пътуват от вашия склад във Франция до Сърбия, то в този случай ще имате износ на стоки  от ЕС чрез вашия френски ДДС номер. Митническите документи следва да съдържат вашия френски ДДС номер и вие трябва да издадете фактура без ДДС и да подадете коректно този износ във вашата ДДС декларация във Франция.

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас