fbpx

Оценка на бизнеса: как да получите максимална цена

Оценка на бизнеса: как да получите максимална цена

Оценката на бизнеса определя неговата икономическа стойност, стойността на даден актив или предприятие. Определянето на справедлива пазарна стойност е доста трудно. Обикновено тя зависи от много фактори – има значение индустрията, сектора, метод на оценка и икономическите условия. Имайте предвид и факта, че ако вашият бизнес бъде оценен от двама различни специалисти, то ще получите вероятно два различни отговора.

Компанията / фирмата или предприятието има нужда от бизнес оценка, когато се купува, продава или ликвидира. Понякога тя е длъжна да предостави информация за стойността на своите активи или бизнес като цяло, за да получи финансиране. Специалистът по оценка обикновено използва финансови отчети, модели на парични потоци и анализ на пазара. С други думи, той ще разгледа дисконтирания паричен поток, мултипликатори на пазарните оценки и съпоставимите транзакции.

Стратегическият купувач също ще оцени вашата компания. За това се използват някои от вече споменатите методи, но и оценката на вашия мениджърски екип.

Стойността на вашата компания ще бъде засегната и от състоянието на счетоводната отчетност, особено когато искате да продадете бизнес.

В какви случаи се извършва оценка на бизнеса?

Какво се опитвате да постигнете с тази оценка, каква е нейната роля, за какво ви е необходима или от какво е провокирана? Причините могат да бъдат следните:

  • спорове между акционерите;
  • имуществено планиране или прехвърляне на интереси;
  • разделяна, подялба на фирмата;
  • сливане и поглъщане;
  • продажба;
  • получаване на финансиране.

Правилното оценяване на бизнеса

Няма единен начин за оценка на бизнеса и има няколко подхода, включително оценка на приходите, активите и пазара. Оценката може да бъде много сложен процес. Това също може да доведе до проблеми, които преди това не са били разгледани, като общите интереси на собственика и другите акционери. За да оцените правилно сделката, трябва да разберете кой подход е най-приемлив за вашата компания.

Има три основни теории за оценка на бизнеса, които са разделени на следните групи.

1.   Оценка по доходите

Този подход определя стойността на компанията въз основа на приходите. Включва:

  • Метод на капитализация на дохода
  • Метод на дисконтираните парични потоци
  • Метод чрез формула (например, използвайки множеството или коефицентът EBITDA)

2.   Оценка по активите

Този подход определя стойността на бизнеса въз основа на активите на компанията. Тук можете да привлечете оценител, за да обсъдите стойността на активите въз основа на пазарната цена в случай на ликвидация.

3.   Пазарна оценка

Този подход определя стойността на бизнеса, сравнявайки го с аналозите на пазара. Специалистът по оценка ще се съсредоточи върху метода на сравнителните транзакции. Освен това, той ще оцени конкурентните продажби на сравними предприятия, за да оцени икономическите резултати от приходите или печалбите. Това работи добре с публично търгувани компании, където информацията за доходите е отворена, достъпна, или при оценка на недвижими имоти, където е лесно да се намерят скорошни сравними сделки.

Какво намалява стойността на вашата компания?

С каквато и цел да решите да направите оценка на вашата компания, първо и като начало проверете всичките си слаби места –одитирайте финансовите отчети, рисковете, IT сигурността, вашия мениджърски екип. И ако се открият някакви проблеми, първо ги решете. Тогава ще можете да получите по-висока цена за вашата компания.

 

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас