fbpx

Стратегическо планиране на предприятието в сложни времена

Стратегическо планиране на предприятието в сложни времена

От началото на пандемията от COVID-19 много собственици на фирми и мениджъри на компании вероятно са почувствали, че техният бизнес е сякаш в застой. Те се опитаха да организират работния си процес и персонала на дистанционна основа, да останат свързани с клиентите си и да намерят нови начини да продават продукти и услуги на потребителите, които седят повече у дома и харчат по-малко.

Но мениджърите трябва да гледат към бъдещето и да имат готови планове за успешно представяне на бизнеса и през 2021 г. Те трябва да започнат да работят в посока съживяване и стабилизиране на бизнесите си още преди конкурентите дори да осъзнаят, че „алармата“ е звъннала.

След като компанията знае къде е и къде иска да бъде, стратегическият ѝ план ще определи конкретните стъпки, които ще бъдат предприети за това. Те трябва да включват кристално ясни и важни задачи (цели) и добре дефинирани действия, които екипът ще предприеме, за да постигне тези цели.

Планът, стратегическото планиране разглежда всички активи и инструменти, с които компанията, фирмата вече разполага, както и предизвикателствата, пред които е изправена. Той също така се фокусира върху това къде ръководството на компанията иска бизнеса му да бъде в края на определен период от време. И когато екипът е изправен пред неочаквани предизвикателства – като глобална пандемия – стратегическият план може да служи като основа за ефективен отговор на кризата.

Определете визията на компанията

Започнете с въпроса „защо“. Защо компанията, фирмата ви върши цялата тази работа, като поема целия този риск? Какъв трябва да бъде крайният резултат, кога е време да пуснете щорите? Как виждате компанията след 5, 10, 15 години?

Отделете време, за да решите как искате да видите бизнеса. Започнете с по-абстрактни и широки концепции. Може би искате бизнесът ви да стане лидер в индустрията или да намери лекарства, които да помогнат на хората да се справят с болести като COVID-19, или да можете да подкрепяте инициативи в общността си.

След като идентифицирате общ идеал, преминете към конкретен. Какъв тип корпоративна култура е необходима и как да взаимодействате с клиентите си? Каква атмосфера трябва да създадете във вашия бизнес и какво наследство да оставите?

Направете SWOT анализа си

Начинът, по който пандемията промени бизнеса на компаниите, е пример само за една заплаха (и възможност), която трябва да бъде взета под внимание. Направете това като направите SWOT анализ. SWOT анализът изследва силните и слабите страни, възможностите и заплахите, пред които е изправен бизнесът.

Обърнете внимание на силните страни, които са помогнали на бизнеса ви да преживее пандемията, както и на областите, в които се е разклатил и е бил по-слаб. Разберете какви възможности предлага новият пазар на бизнеса. Не забравяйте да определите с какви заплахи – без да броим пандемията – ще се сблъска бизнеса ви в краткосрочен и дългосрочен план.

Не всичко е мрак и гибел. Всяка заплаха е и възможност. Помислете как можете да обърнете проблема във ваша полза. Възможно ли е да инвестирате в развитието на уменията на служителите или да подобрите екипа си за продажби, като обучите или замените ниско ефективните служители с висококвалифицирани продавачи, които може да са били освободени от друга компания?

Създайте план, по който всички ще могат да оцелеят и ще могат да го използват

Това е процес на деконструкция на ключовите цели за годината при постоянно намаляващите цели по звена, групи, отдели, екипи, а понякога дори и до отделни лица. Част от успеха е, че това е невероятно открит процес, така че всеки разбира как той се вписва.

Това означава, че е задължително да се включат всички ключови служители и висши мениджъри в разработването и изпълнението на вашия план. Екипът ще намери по-добри решения, отколкото може да намерите сам, ако се възползва от натрупаните знания и е по-близо до клиентите. Учудващо, екипът ще намери чудесни начини да намали разходите, да подобри ефективността и да привлече по-щастливи и ангажирани служители в процеса.

Например, трябва да бъдат изпълнени няколко основни критерия, когато се прави бизнес. Това е прозрачността на бизнеса, морал и постоянното образование, възпитаване на усърдие и доверие. В доходоносната икономика има доверие на всички нива, включително личност, взаимоотношения, организация и пазар.

Следете напредъка си

Когато стратегическият план е завършен, може да изглежда, че работата е свършена. Но всъщност това е само началото. Сега ще трябва да го вградите в ежедневните си операции и да проследите напредъка си.

Вградете процедури, за да наблюдавате прогреса си по време на ежедневните операции. Персонализирайте отчетите, задайте полезни показатели и направете план, за да проверявате редовно целите си.

 

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас