fbpx

Счетоводен одит. Защо такъв е добре да се прави?

Счетоводен одит. Защо такъв е добре да се прави?

Одит на счетоводството. Защо това е нормално?

Не всеки предприемач е готов да погледне бизнес процесите през погледа на други професионалисти. Но това е полезно да се прави. По този начин е възможно да се затвърди увереността, че всичко е направено правилно. Или, напротив, можете да забележите навреме слаби места, за да се направят корекции. От счетоводно дружество „Еврокаунт Консулт“ ще разкажем защо е добре да се прави счетоводен одит.

И счетоводителите са човешки фактор

Всички ние сме човешки същества и понякога правим грешки. Така че дори и най-опитният счетоводител понякога може да сгреши или направи нещо неправилно. Грешките се откриват при проверка от трета страна. Няма нищо обидно или оскърбително в това. Можете предварително да се договорите с вашия щатен специалист или дистанционен счетоводител, че работата му понякога ще се проверява и от други счетоводители.

Да добавим и законодателството към човешкия фактор. Счетоводството е тясно свързано със закони, актове, данъчни кодекси и други документи. Някои решения се интерпретират по различен начин и грешките може да не са съвсем очевидни.

Например, спорове нерядко възникват около оформянето документално на съдружник, управител и собственик на фирмата/дружеството? Дължат ли се осигуровки и за кой от тях? При какви условия? Плаща ли се работна заплата? Не всеки счетоводител може да вземе решение, което няма да навреди в бъдеще.

Освен това счетоводният одит помага на собственика/собствениците на фирмата да разберат същността на работата на счетоводителя. Някои специалисти се страхуват да не загубят работата си и зашифроват задълженията си по всякакъв възможен начин. В офиса се демонстрира бурна дейност, но никой не знае какво точно прави служителят. Не е необходимо в този случай счетоводителят да прави нещо нередно, но един счетоводен одит ще изясни това.

Предприемачите от малкия бизнес често се сблъскват с натовареността на външния счетоводител, тъй като той води счетоводството на още фирми. Често няма достатъчно време за всички. Осчетоводяването на вашата фирма може да не е толкова прецизно и вероятността от грешки се увеличава.

Не забравяйте за техническия фактор

Някои предприемачи не са автоматизирали напълно своите бизнес процеси. Така се случва, че имат няколко счетоводителя на щат, но винаги има проблеми със счетоводството и отчетите в края на всеки месец.

Например, търговска фирма с няколко търговски точки/обекта. Има начални остатъци на парични средства и стокови остатъци. За да се изчисли брутната печалба, приходите се намаляват с цената на стоките, продадени с фактури от доставчици. Всичко се прави на хартия, а фирмата има 700 позиции. Приходите не просто се изчисляват, а всеки артикул се умножава по цената на дребно. Всеки ден има 10-30 прихода. В края на месеца се вземат предвид цифрите по фактури и действителните. Не е изненадващо, ако се появи недостиг. Започва всичко да се брои и преизчислява и се разбира, че на един от етапите е допусната аритметична грешка. В този случай счетоводен одит ще покаже, че можете да работите по различен начин. Достатъчно е да се въведе автоматизирано отчитане на разходите и приходите.

Ясно е, че не всеки екип е готов за автоматизация. По принцип служителите се съпротивляват на новите тенденции, но тук всичко зависи от ръководителя. Счетоводството е материя, чиито грешки не водят веднага до проблеми. Тоест, грешките в счетоводството могат да причинят проблеми от страна на контролните, регулаторни органи, а може и не. Всеки сам решава дали да рискува или да направи всичко правилно още от началото.

Освен това счетовоният одит често намира такива грешки в счетоводството:

  • Банковото извлечение не е пълно;
  • Данъчната основа е завишена, т.е. данъкът е начислен и върху суми, които не се облагат с данък;
  • Обратна ситуация – завишени разходи.

Одитирането на счетоводството е нещо нормално

Винаги е полезно да погледнете работата на фирмата си отвън. Това е печеливша игра на принципа win-win. Ако няма грешки, то можете да сте спокойни. Всичко се прави както трябва. Ако се открият неточности, то това е възможност да ги коригирате, за да не възникнат проблеми в бъдеще.

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас