fbpx

Счетоводството: източник на болка или помощ за Вашия бизнес?

Счетоводството: източник на болка или помощ за Вашия бизнес?

Финансовата част от бизнеса трябва да носи спокойствие и да се превърне в източник на надеждна информация, която може да се използва за развитието на бизнес делата ви. Счетоводството и финансовата отчетност са неизбежни при правене на бизнес. Те са също толкова неделима част от него като продажбите или поддържането на репутацията на фирмата, марката.Най-чести проблеми при създаването на счетоводство пред собствениците на фирми възникват в следните ситуации:

  1. Наемането на счетоводител.
  2. Обучение.
  3. Баланс на натоварването.

Наемането на счетоводител

Търсене, наемане и задържане на добър счетоводител понякога е равносилно на подвиг. Но първо ще трябва да разберете собствените си нужди. Само тогава може да намерите специалисти – счетоводител или външна счетоводна фирма, които да са подходящи за вас. Ето няколко въпроса, отговорите на които ще ви помогнат да разберете дали имате нужда от точно този кандидат:

  • Работил ли е той с други фирми от вашата сфера, индустрия по-рано?
  • Познати ли са му финансовите, счетоводни и административни проблеми, с които се сблъсква бизнеса ви?
  • Знае ли той какви разходи ще има около вашия бизнес?
  • Предава ли ясно финансовата и счетоводна информация и идеи, но без да използва заплетени фрази и „жаргон“?
  • Готов ли е той да ви разкаже за концепции, с които не сте запознати, или да препоръча образователни ресурси?

Не по-малко важна е и система за вътрешен контрол за намаляване на риска от човешки грешки или професионални измами. Без необходимите ресурси вашата финансова цялостност и почтеност зависи само от знанията и уменията на счетоводителя.

Имате нужда от финансов одит или консултация по въпросите на фирменото счетоводство – свържете сЕ С нас сега!

Обучение на счетоводителя

След наемането на квалифициран счетоводител е необходимо да се отдели време за неговото включване в тънкостите на работата точно за вашата фирма, компания. Без правилното запознаване с вашите счетоводни процедури, дори и „незначителна“ грешка може да доведе до загуба на доходи. Обучението във всеки случай изисква време.

Баланс на натоварването

Ограничените ресурси, включително и на служители, са още един разпространен проблем, с който се сблъскват фирмите. Често собствениците на фирми не могат да си позволят цял счетоводен отдел.

Това означава, че задълженията и дейности по водене на счетоводството, счетоводна отчетност, счетоводна документация се делегират на служители и сътрудници, независимо от техните счетоводни познания. Което почти винаги води до неприятни последици: в някакъв момент счетоводителят се поддава на стреса и се изпускат важни задачи, а фирмата става уязвима към много рискове, включително човешки грешки и измами. Следващият проблем, който може да възникне поради стрес и дезорганизация – това е текучеството на персонал.

За разрастващия се бизнес, който се сблъсква с някои от тези чести и немаловажни проблеми, изнесено счетоводство (аутсорсинг на счетоводни услуги) към счетоводно дружество на някои или на всички счетоводни дейности и функции ще помогне да се съсредоточите върху основните, първостепенни задачи пред бизнеса си. Така ще имате винаги коректна, точна и навременна финансова информация.

Тагове:

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас