fbpx

ДДС в Европейски съюз

Навлизането на нови пазари  при спазване на местните правила и разпоредби по ДДС е от съществено значение, за да сте сигурни, че дейностите ви в чужбина могат да се развиват по сигурен начин.

Изпълнението на някои дейности може да доведе до задължение за регистрация по ДДС в всъответната държава от ЕС:

 • Съхранение на стоки в складове, които се продават чрез онлайн платформи- Amazon, EBay / потоци на стоки към и извън ЕС/
 • Дистанционни продажби на стоки
 • Консигнации на стоки
 • Доставка на стоки придружени с монтаж
 • Подизпълнение в страна от ЕС последвано от директно изпращане на стоки към крайни клиенти
 • Работа върху недвижим имот
 • Операции по покупки/продажби на стоки в рамките на една и съща страна от ЕС

Данъчната материя по отношение на ДДС в Европейския Съюз е богата както на постоянно променяща се материална база, така и на практики и допълнителни изисквания на местните държави, което често се явява предизвикатетство пред предприемачите развиващи своите дейности в рамките на ЕС.

Нашият екип се стреми максимално да облекчи бизнес предприемачите като им предостави свеобхватна услуга в сферата на ДДС в ЕС на базата на повече от десет години опит и задълбочено професионално познание.

Ако смятате, че се нуждаете от данъчен или фискален представител в Германия, Франция, Норвегия, Словакия, Великобритания ние сме убедени, че можем да ви предоставим решение във връзка със специализираните местни норми на ДДС и тяхното прилагане.

 

Нашите услуги

 • Анализ и косултация на предпоставките за регистрация по ДДС, изготвяне на EC Sales List и Интрастат в съответната държава от ЕС
 • Регистрация по ДДС, ESL, Интрастат
 • Подаване на съответните Декларации към местните данъчни органи при стриктно спазване на изискваните срокове и формат
 • Управление на плащанията за ДДС
 • Процедури по възстановяване на ДДС
 • Изготвяне на обобщени справки относно ДДС
 • Управление на данъчна сметка и регулярен мониторинг и консултация

Готови ли сте да печелите повече пари във Вашия бизнес?

Eurocount