fbpx

Командироване на персонал в ЕС

Все повече фирми разширяват териториалния обхват на своята дейност и се въвличат в приключението наречено „ предоставяне на услуги в други страни от ЕС чрез свой персонал“ или най-просто казано- командироват своите служители в други държави членки на ЕС, които изпълняват услуги за своя български работодател там.

Нашият опит показва, че голяма част от Българските фирми се ограничават до получаване на „Удостоверение А1“ за своите служители и считат, че това е достатъчно, за да работят легално и пълноценно в други страни от ЕС. Всъщност това не е така!

Европейските изисквания преминавайки през Регламенти се пречупват през местното законодателство на всяка държава и непознаването на конкретните изисквания често води до големи материални и морални щети за фирмата, я понякога този ефект се прехвърля и към нейните служители и контрагенти.

Ние имаме повече от десет години опит в консултирането и практическото приложение на изискванията на местните органи във връзка с командирован персонал и можем да обхванем цялостния процес – от спомагане при договарянето с вашия Клиент до момента на полученото плащане по последната фактура.

  • Консултация и подготовка на документи във връзка с издаване на „Удостоверение А1“ за вашия персонал от НАП
  • Консултация и съдействие относно правилното структуриране на вашата месечна „Ведомост за работни заплати“ и последващото отчитане на труда положен от вашите служители извън България в НАП и НОИ
  • Консултация относно изискванията на приемащата държава – Колективни трудови договори, които покриват вашия персонал, максимално позволено работно време, минимални работни ставки, платени отпуски, отчитане на труда и изпълнените дейности и пр.
  • Регистрация на вашата фирма и персонал в правилните местни държавни органи и отчетност съпровождаща процеса на престой на командирования служител в държава от ЕС
  • Съдействие по време на проверки от местните органи на власт / най-чести са тези от Инспекция по труда и Данъчни власти/

Готови ли сте да печелите повече пари във Вашия бизнес?

Eurocount