fbpx

Създаване на дружества и място на стопанска дейност в ЕС

За да започнете нов бизнес или да надскочите границите в ЕС като разширите вашата дейност трябва на първо място много добре да познавате и да прилагате законодателството и изискванията на държавата, където желаете да извършвате дейност!

Често пъти местните фирми започват хаотично да се лутат и да губят ценно време и много пари в издирване на правилните стъпки за постигане на печелившата цел- фирма или клон на съществуащия бизнес в друга държава от ЕС.

Ние разполагаме с екип от опитни юристи в голяма част от страните на ЕС, които правилно и своевременно могат да ви съдействат за юридическата част по откриването на нова фирма или клон в страните от ЕС и да получите навременна информация от тях относно местната нормативна база.

Едновременно с това ви предлагаме да се възползвате от нашия богат международен опит в сферата на фирменото консултиране, за да изберете най-правилната правна форма, под която да организирате вашия бизнес!

Най-често срещаните правни форми, под които може да регистрирате вашият бизнес в ЕС:

  1. Капиталово дружество – ЕООД/ООД
  2. Клон на Дружество регистрирано в друга държава от ЕС

За да може правилно да се определи формата, под която искате да осъществявате своята дейност първо трябва да анализирате естеството на вашия бизнес- дали ще извършвате търговска дейност, услуги и посредничество защото дейността винаги е водеща за правилното структуриране на една организация!

На следващо място трябва да определите правилната местна нормативна база касаеща вашата дейност / пр. Необходимост от получаване на допълнителни разрешения и сертификати/

Не на последно място е важно да разберете данъчния ефект, който местното законодателство би наложило върху вашия бизнес.

Ние можем да ви съпроводим през целия етап като ви предоставим съдействие и консултация, така че да приемете най-правилния и ефективен модел да установите вашия бизнес в ЕС!

  • ГЕРМАНИЯ
  • НОРВЕГИЯ
  • СЛОВАКИЯ
  • ФРАНЦИЯ
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Готови ли сте да печелите повече пари във Вашия бизнес?

Eurocount