fbpx

4 стила на ръководство на компанията: кога е добре да ги използваме

4 стила на ръководство на компанията: кога е добре да ги използваме

Лидерските и управленските способности са гъвкави умения, които трябва непрекъснато да се променят и адаптират към ситуацията и екипа, който управлявате. Много предприемачи си поставят амбициозни бизнес цели и наемат екип от професионалисти, но самите те рядко отделят време, за да подобрят своите лидерски умения. Но от това до голяма степен зависи ефективността и по-нататъшното развитие на предприятието, компанията.

Вашият лидерски стил трябва да се променя в зависимост от това колко активно искате да ръководите или подкрепяте служителите си.

  • Ако искате да давате много задачи и съвсем малка подкрепа на служителите – командвайте.
  • Ако искате да дадете много задачи, поръчения и при това да подкрепите служителите – наставлявайте, инструктирайте.
  • Ако искате да подкрепяте служителите и да давате минимални указания – поддържайте и подкрепяйте.
  • Ако искате да дадете минимум задачи и подкрепа – делегирайте.

По-долу ще намерите повече подробности и примери за всеки стил на управление.

Първи тип на ръководство, управление: команден

Този тип управление включва много устни заповеди с минимална подкрепа. Същността му е, че просто обяснявате на подчинените си какво да правят, как да го направят и до кога трябва да се свърши работата.

Едва ли този стил може да се нарече вдъхновяващ. Въпреки това, може да бъде много подходящ, ако работите с фрийлансъри или трети страни изпълнители. Нуждаете се от конкретен резултат и знаете точно кога трябва да се свърши работата, но нямате време да направите всичко сами. Затова давате работата на външни специалисти. Или, например, може да се наложи спешно да изпълните някаква задача и се обръщате към помощника, асистента си и му казвате какво трябва да се направи.

Лесно е да се досетите, че такъв стил на управление едва ли ще ви помогне да изградите корпоративна култура. Най-добре е да го използвате, когато работите с външни изпълнители или специалисти.

Вторият тип управление: менторски

Този тип управление предполага много устни поръчения и голяма подкрепа от страна на ръководителя. Най-добре е да се придържате към този стил, когато крайният резултат е извън контрола на вашия екип, но трябва да запазите подчинените си мотивирани и насърчени.

Това можете да постигнете чрез напътствия и убеждаване.

Типичен пример за използване на този стил на управление: вие сте избрали нова посока, искате да развивате в ново направление вашата фирма, марка. В такъв случай трябва да се постигне не само екипност, комуникация с партньори, но също така те да са мотивирани за най-добрия краен резултат.

Вие като ръководител в такава ситуация е важно непрекъснато да обяснявате защо сте взели това решение. Вашият екип трябва да получи максимална информация от вас. Също така трябва да предадете на служителите перспективата на идеята и да ги убедите, че действате в общ интерес.

Към този стил на управление е най-добре да се придържате, когато ръководите екип от служители на пълен работен ден. Ако обаче имате заместници или мениджъри, най-добре е да разчитате на стиловете „поддържащ“ и „делегиране“.

Трети тип на ръководство: поддържащ

Както подсказва името, поддържащият стил на управление включва минимум даване на задачи и максимална поддръжка. Обикновено ще трябва да изслушате идеи и предложения от колеги и след това да вземете окончателно решение.

При използването на този стил на управление е важно всички служители да разберат кой ще вземе окончателното решение (вие). Вашият екип обаче трябва да разбере, че всеки от членовете му има своя ценен принос за крайния резултат и всички техни предложения ще бъдат разгледани.

По този начин този стил на управление на персонала се използва най-добре, когато във вашето подчинение има и мениджъри, ръководители на отдели и заместници.

Четвърти тип управление: делегиране

Този стил на управление включва минимум задачи и минимална поддръжка. Може да се прилага само ако сте напълно уверени в лицето, което ще бъде отговорно за вземането на окончателното решение.

Разбира се, такъв стил на управление не винаги дава добри резултати. В ситуации когато главният мениджър, собственикът открие, че подчинените му вземат неефективни решения, той е по-добре да премине към тактики, които включват по-тясно сътрудничество с екипа.

Този стил на управление е подходящ за вас, ако вашият екип се състои от висши ръководители, заместници и ръководители на отдели.

Примери за четирите вида лидерство

Ще разгледаме как може да се съобщи всяко решение в контекста на всеки стил на управление.

Да предположим, че сте главен изпълнителен директор на софтуерна компания (100 служители) и сте решили да стартирате, пуснете на пазара нов продукт. Ето как можете да съобщите това решение като използвате един от изброените по-горе стилове:

  • Команден: „Реших, че пускаме нов продукт. Ето какво трябва да направите, за да го подготвите за стартиране…“
  • Наставничество: „Реших, че пускаме нов продукт. Сега ще ви разкажа защо е толкова важно да го стартираме и как можете да помогнете да го подготвим за пускане на пазара…“
  • Поддръжка: „Трябва да стартираме нов продукт. Моля ви да подготвите опциите за стратегията за стартиране и да ми ги покажете, за да мога да взема окончателно решение“.
  • Делегиране: „Нужно е да стартираме нов продукт. Решението как да го направим, обаче, оставям на вас“.

Заключение

В тази публикация описахме четири стила на управление на персонала. Те могат да започнат да се прилагат в работата веднага. Освен това, ръководните стилове се променят и развиват с течение на времето. Всичко зависи от текущата ситуация и размера на компанията, предприятието към дадения момент.

Важно е да получите счетоводен съвет и оптимизиране на данъчната политика на вашата фирма?

Свържете се със счетоводно дружество ЕВРОКАУНТ КОНСУЛТ сега!

 

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас