fbpx

5 причини за провеждане на финансов одит

5 причини за провеждане на финансов одит

Пред собственикa на всеки бизнес обикновено стоят две основни цели – увеличаване стойността на активите (капитализация) на фирмата и увеличаване на тяхното ниво на ликвидност. С оглед на това се разработва стратегия за развитие и се определят задачи за управление. Ефективността на тяхното изпълнение се доказва от финансовите отчети, които собственикът получава в края на съответния период. Но може да има скрити проблеми, които ако не се открият навреме, да застрашат бъдещето на компанията.

Финансовият одит е преглед на финансовите отчети на фирмата, дружеството. Обикновено се провежда по искане на ръководството на компанията от външни одитори, които са в състояние да осигурят необходимото ниво на обективност.

Целта на одита е да предостави вярна и точна информация за състоянието на фирмата, дружеството, въз основа на която ще бъдат взети важни решения в бъдеще. Резултатите от проверката позволяват:

 • да се определи текущото финансово състояние на компанията, да се идентифицират промените в ситуацията и факторите, които са ги причинили, да се предвидят основните тенденции за по-нататъшно развитие;
 • да се установяват недостатъци в работата на съответните счетоводни и финансови отдели;
 • да се разбере дали ефективно се използват ресурсите, включително и трудовите;
 • оптимизиране на финансовите дейности на компанията, в това число данъчната система и др.

Констатациите на независимия одитор потвърждават репутацията на фирмата, което е особено важно в случай на привличане на чуждестранни инвестиции и сключване на договори за кредити.

От счетоводно дружество ЕВРОКАУНТ КОНСУЛТ ще разгледаме

5 ситуации, при които е необходим финансов одит

 1. Получаване на кредитен рейтинг или заем

Това е логично, защото преди да отпуснат пари, банките искат да се уверят в реалността на предоставените цифри.

 1. Подготовка за продажба на фирмата или дружеството

В този случай е наложителен финансов одит, защото помага правилно да се оцени пазарната стойност на фирмата. Освен това, за купувача това е един вид гаранция, че след подписването на споразумението няма да получи „изненади“ под формата на кредитори или вземания към данъчните институции.

 1. Сключване на споразумения с чуждестранни контрагенти

Международните инвеститори са свикнали с прозрачността на бизнеса, така че очакват от партньора точни и обективни данни за състоянието на бизнеса. Това им позволява да оценят адекватно перспективите и рисковете от инвестиране на средства.

 1. Откриване на финансови измами

Не е тайна, че фирмите често страдат от действията на безскрупулни служители. Например, ако мениджърите получават бонуси, натрупани от печалбата, понякога това е причина за надценяване на доходите или за подценяване на разходите на компанията. От друга страна, служителите може да занижават размера на печалбата, за да присвоят получената разлика.

Сред машинациите можем да различим следните:

 • в края на годината не се включват в отчета наличните фактури за намаляване на разходите;
 • печалбите се записват в един период, а разходите в друг;
 • не се съобщава за получени актове, предписания, съдебни спорове, които могат да доведат до глоби, лихви, запориране на сметки.
 1. Съответствие с изискванията на законодателството

Тук се проверяват, както актуалните съответствия с местното законодателство, така и с нормите на Европейския съюз (ЕС).

Финансовият одит е важен инструмент за управление, който помага да разберете състоянието на бизнеса си, да се разкрият съществуващите възможности и рискове. Освен това, той е необходимо условие при бизнес сделки в случай на чуждестранни инвестиции, при подготовка на продажба на фирмата, за предоставяне на кредити. Той помага на фирмите да работят по-прозрачно и да се приближат до европейските стандарти.

Тагове:

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас