fbpx

SWOT анализ – преимущества и недостатъци на метода и как да се прави или разчита резултата

SWOT анализ – преимущества и недостатъци на метода и как да се прави или разчита резултата

Предимства и недостатъци на метода SWOT

SWOT анализът има следните предимства:

 • Определяне на силните и слаби страни на бизнеса, идентифициране на факторите за растеж и външните заплахи.
 • Лесно поведение и изпълнимост, ефективност за всяка форма на търговска дейност. Експресният анализ може да бъде извършен от всеки предприемач или група служители без помощта на професионалисти.
 • Идентифициране на фирмени възможности, които влияят върху справянето с реални бизнес проблеми.
 • Идентифициране на връзките между слабостите и силните страни по отношение на възможностите за растеж, като се вземат предвид външните рискове. Това е една от основните задачи, които SWOT анализът решава – да намери лоста за отстраняване на недостатъците и да станете по-добър.
 • Не е необходимо да се събират масиви от информация за изчисления. Доста често всички данни са вече под ръка, просто трябва да ги организирате.
 • Проектиране на перспективите на компанията, предприятието.
 • Количествено изчисляване на фактори, възможности за ефективно развитие, като се вземат предвид всички реалности на пазара. Комбинираният или смесен алгоритъм за изчисление ви позволява да проучите задълбочено характеристиките на растежа.
 • Оценка на рентабилността на проекта в съществуващите реалности.
 • Укрепване на конкурентните предимства, разузнаване на пазарната ситуация.
 • Оценка на вътрешния потенциал на компанията, ресурсите на предприятието, идентифициране на възможни проблеми и разработване на мерки за тяхното отстраняване.
 • Идентифициране на заплахите, които са най-критични в съществуващата ситуация, да вземете мерки за ефективна защита.

Недостатъците на SWOT анализът включват:

 • SWOT анализът е аналитичен инструмент, който не предоставя ясни цифри или насоки за действие. На първо място, това е визуална, структурирана информация. Никой не отрича качествената работа на анализаторите.
 • Отсъства времева динамика. Ако ситуацията на пазара се промени или промени се появят в рамките на компанията, изчисленията трябва да се направят отново.
 • SWOT работи със субективни показатели, което усложнява работата.
 • Всяка фирма е изправена пред въпроса: дали да изчислява силните и слабите страни, рисковете и възможностите или не. Препоръките са следните.
  • „ЗА“ – необходимо е бързо да се получи информация за бизнес перспективите, които не са обвързани с промени във времето.
  • „НЕ“ – имате нужда от данни за развитието на проекта, отчитайки динамиката на пазара. В този случай SWOT е загуба на време. Точната картина не може да бъде получена поради работата с примитивни характеристики.

Как да направите SWOT анализ?

Нека разгледаме стъпка по стъпка алгоритъма.

Стъпка 1. Опишете основните цели, задачи на компанията, предприятието или проекта. Разясняване на мотиви – защо трябва да развивате бизнеса лично за вас или за фирмата.

Стъпка 2. Избройте в списък силните и слабите си страни. Можете да използвате следните въпроси или аналогии с тях:

 • Какви са силните страни на нашите служители?
 • Имаме ли предимства в технологиите, методите на работа пред конкурентите?
 • Кое е уникалното търговско предложение на нашата марка?
 • Защо купувачите, клиентите избират нас?
 • Какви са характеристиките на продукта, услугата ни?
 • Какво правим по-добре от другите на пазара?
 • Кои области сме усвоили „отлично“, в допълнение към основната дейност?
 • Къде сме слаби в сравнение с конкурентите?
 • Какво пречи на въвеждането на иновации в работата, техническото оборудване?
 • Какви са недостатъците на маркетинга, рекламата, корпоративната среда?
 • Какво пречи да се развиваме според стратегическия план?

Стъпка 3. Групирайте отговорите в таблица, дайте им имена – силни и слаби страни. Обсъждане на получената информация с колеги, партньори.

Стъпка 4. Запишете възможностите на компанията, предприятието. Разгледайте преимуществата. Определете какви вътрешни ресурси ще помогнат за отстраняване на недостатъците.

Стъпка 5. Определете рисковете, които могат да повлияят на стратегията за развитие. Това са външни фактори – противопоставяне от конкуренти, промени в законите, природни бедствия, политически промени, извънредни положения (като COVID-19) и т.н. Изясняване на всичко, за което трябва да сте готови на пазара.

Стъпка 6. Въведете възможностите и рисковете в таблицата. Анализирайте как можете да използвате „силните страни“ за преодоляване на „слабостите“ и ефективна защита срещу неконтролируеми фактори.

Стъпка 7. Разработваме стратегия за развитие въз основа на получените данни.

Да разгледаме пример за SWOT анализ: нова верига за бързо хранене в град с 500 000 души.

Силни страни – бързо приготвяне на храната, партньорства с местни пекарни и доставчици на храни, обслужващи всички групи от вашата целева аудитория (деца, тийнейджъри, студенти, работници, пенсионери), продукти от частни, местни търговци (качество).

Слаби страни – слаба разпознаваемост и осведоменост за марката, конкуренция с McDonald’s и други подобни, високи разходи за реклама.

Възможности – да се включат и задействат активни клиенти сред младите хора като промотъри за бюджетна реклама в университети и училища. Доставка на храна до дома и офиса. Добавете здравословни храни в менюто.

Заплахи/рискове – конкуренция от McDonald’s и Burger King. Противодействие от привържениците на здравословното хранене.

Как да използвате резултатите?

Заключенията от SWOT анализа се правят въз основа на два метода: бърз преглед и съставяне на матрица. Първият вариант отнема 20-30 минути и се състои в зачеркване на всичко ненужно и концентриране върху приоритетни задачи. Например, за подобряване на конкретен продукт или услуга въз основа на съществуващите възможности.

Компилирането/съставянето на матрица включва разбиване на информацията на групи:

 • S-O е линия на силата, т.е. силите и възможностите се изучават, за да станат още по-добри.
 • W-O – линия за подобрение. Как да използваме възможностите за нивелиране на недостатъците.
 • S-T – отбранителна линия, на защита. Как ползите ще предпазят от неконтролируеми външни фактори. Ще издържи ли компанията с намаляване на търсенето, увеличение на ДДС и т.н.
 • W-T – предупредителна линия. Какви дейности да се предприемат за предотвратяване на бъдещи рискове.

Често тези два метода се използват заедно. Първо, те правят бърз преглед на резултатите с идентифициране на приоритетни области. Следващата стъпка е да се изгради матрицата по стратегически линии.

Обобщение

От счетоводно дружество ЕВРОКАУНТ КОНСУЛТ се опитахме да обясним какво е SWOT анализ. Показахме какви видове съществуват, как да ги съставите и да анализирате резултатите. Какво трябва да запомните? Този алгоритъм ви позволява да оцените позицията на компанията на пазара и да определите пътя на развитие. Той не дава инструкции какво да се прави, но е стимул за размисъл – как ефективно да се развива бизнеса/проекта ви в настоящата ситуация.

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас