fbpx

Възможности за безвъзмездно финансиране във връзка с Covid-19 на микро и малки предприятия