fbpx

Данъчно облагане на „електронната търговия“ на база на понятието за „място на стопанска дейност“