fbpx

Какви разходи намаляват данъците ни, ако се занимаваме с ел. търговия?

Какви разходи намаляват данъците ни, ако се занимаваме с ел. търговия?

Правите ли всичко възможно да намалите данъците си?

Повечето собственици на бизнес се опитват да оптимизират данъците си. Данъчното планиране им гарантира, че включените бизнес разходи са правилните. Всички на планетата харчат пари за храна, а собствениците на фирми за електронна търговия имат склонност да прекарват много време в кафенета. Тази статия има за цел да обясни кои бизнес разходи намаляват данъците ни.

КАКВО Е ИЗДРЪЖКА?

В счетоводството думата издръжка се използва за описание на всички плащания, свързани с консумацията на храна и напитки. Например, ако купувате кафе за офиса, това е известно като разходи за издръжка.

ОБЩО ПРАВИЛО

Общото правило (това, което обикновено се прилага, освен ако не са изпълнени конкретни условия) е, че разходите за издръжка не намаляват данъците ни.

ЗАЩО С РАЗХОДИТЕ ЗА ИЗДРЪЖКА НЕ МОЖЕМ ДА НАМАЛИМ ДАНЪЦИТЕ СИ?

Разходите се признават за данъчни цели и намаляват размера на данъците ни само ако са изцяло и изключително необходими за дейността на бизнеса ни. Следователно логиката зад недопускането на разходи за издръжка е, че тези разходи обикновено са част от нормалните разходи за живот и затова не се правят за целите на търговията.

Съдебната практика в подкрепа на това казва, че данъкоплатците са яли, за да задоволят своите човешки нужди, а не тези на бизнеса. Това се сравнява с цената на чая, консумиран от актьор, играещ лудия шапкар, пиещ чай на своето чаено парти. В този случай разходите биха били допустими, тъй като пиенето на чай е необходимо за изпълнението на шоуто, а не за утоляване на жаждата.

СЛУЧАЙНИ ПЪТУВАНИЯ

Съществува правило, че разходите за издръжка (и пътуване) са допустими за данъчни цели, когато са изпълнени определени условия. Това е така когато дейността на дружеството към момента на извършване на разходите се осъществява в друго населено място.

Това се отнася за тези дейности, при които служителят трябва да пътува от дома си до друго населено място, за да може да изпълни определена работа.

Пример за това е строител, работещ на строителен обект в друго населено място. Въпреки че строителят може да работи навсякъде по света, технически, той може да извършва своята дейност само на действителна строителна площадка. След като строителството приключи на това място, той ще продължи да работи на следващия обект, където и да е това.

Тъй като по – голямата част от собствениците на електронна търговия работят от своите лаптопи, те имат свободата да работят от всяка точка на света. Всъщност тези, които нямат официален офис, често ни казват, че обичат да напускат дома си и работят в кафенета или кръчми, за да се потопят в атмосферата (или да избягат от децата си!).

Извода е, че като цяло дружествата, занимаващи се с електронна търговия не могат да възстановят разходите за издръжка (и пътуване) от облагаемата си печалба. Кафенето не се приема за обект, в който сме командировани с цел да осъществим дейността си.

КОГА МОЖЕТЕ ДА ВЪЗСТАНОВИТЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ИЗДРЪЖКА?

За фирмите, занимаващи се с електронна търговия все още има случаи, в които МОГАТ да възстановят разходите за издръжка (храна и напитки).

Когато правите истинско бизнес пътуване можете да приспаднете направените разходи за храна, път и нощувка.

КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА?

Повечето хора отиват на работа и в края на работния ден се прибират в къщи. Ако обаче им се наложи да посетят клиент или доставчик в друго населено място, пътуването до там се счита за командировка.

При собствениците на фирми за електронна търговия обаче работата от кафене или друго място извън вашето населено не се счита за командироване.

Примерите за пътувания, които са командировка могат да включват:

  • Посещение на свързани с дейността конференции или срещи в друго населено място;
  • Посещение на семинар за електронната търговия в друго населено място;
  • Посещение на доставчици или търговски изложения в друго населено място;
  • Посещение на вашия счетоводител, който работи в друго населено място.

В тези ситуации разходите са направени за дейността на дружеството и с тях се намаляват данъците ни.

Ето няколко примера за признати разходи при командировка:

Обяд и чаша вино, докато посещавате доставчик;
Пиете кафе и хапвате сладкиши, докато посещавате вашия счетоводител;
Обяд и безалкохолна напитка с членовете на семинара между разговорите.

КАКВО ПРЕПОРЪЧВАТ СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА БИЗНЕС ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ?

Чували сме, че някои счетоводители препоръчват да се вземат фактури на името на дружеството за всичко, което се плаща. Разчитат, че когато дойде момента за проверка от НАП, данъчните инспектори няма да видят тези разходи или повечето от тях. Това означава, че ще си навлечете глоби и тези суми няма да намалят данъците на дружеството ви.

На собствениците на дружества, занимаващи се с електронна търговия препоръчваме да познават, за да могат да преценяват правилно и да представят за счетоводно отчитане само истинските бизнес разходи на компанията си.

 

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас