fbpx

Особености на бизнеса в областта на електронната търговия

Особености на бизнеса в областта на електронната търговия

Днешната електронна търговия категорично навлезе в живота на съвременното ни общество и стана неразделна част от него. И този пазар непрекъснато се разширява и се развива активно. За това какво е електронната търговия в интернет, какви са нейните характеристики и какви видове могат да бъдат използвани за организиране на малък бизнес, прочетете по-нататък в статията от счетоводно дружество ЕВРОКАУНТ КОНСУЛТ.

Дефиниция и характеристики на електронната търговия

Концепцията за електронна търговия съчетава всички финансови и търговски операции, всички сделки, извършвани чрез банкови сметки, изпълнението на които се извършва с помощта на компютърни мрежи. Това включва всички процеси и дейности, които са свързани с извършването на такива транзакции. Ако трябва да сме по-конкретни – електронната търговия (E-commerce) е предприемаческа дейност, свързана с разпространението на информация, стоки и услуги чрез интернет.

Много предприемачи в България и по света днес прехвърлят бизнеса си в интернет. Защо много бизнеси избират електронната търговия? За това има няколко причини, дължащи се на някои нейни особености или предимства:

 • глобалния обхват;
 • ниски разходи на предприятието (не е нужно да плащате за наем на площи, режийни и др.);
 • бърза възможност за въвеждане на пазара на нови продукти и услуги;
 • широки възможности за достигане бързо до повече хора или насърчаване на достъпност (бизнесът работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината);
 • възможност за формиране на база данни с клиенти;
 • удобство за събиране и анализ на статистически данни;
 • възможността да управлявате дейността си от всяка точка на света.

Справедливо е да се отбележи, че освен тези предимства, при правене на бизнес в интернет, има и някои недостатъци. Те са свързани с факта, че:

 • не всички потребители се доверяват на компании, работещи онлайн.
 • Освен това пазарът на електронна търговия все още е слабо регулиран от държавата. Законодателството не винаги отчита спецификата на този бизнес, така че в случай на спорни ситуации (например, с конкуренти), предприемачите понякога е много трудно да защитят правата си.

Класификация

В зависимост от целевата група на фирмата, предприятието електронната търговия се разделя на следните видове:

 1. „B2B“ („Business to business“) – бизнес към бизнес
 2. „B2C“ („Business to consumer“) – бизнес към потребител
 3. „B2G“ („Business to government“) – бизнес за правителството

Първият вариант предполага информационни и икономическо взаимодействие на предприятието не с крайните потребители, а с други фирми или предприятия. Работата се извършва чрез специални интернет-площадки, платформи за електронни продажби (борси, търгове, каталози), които обединяват в себе си решения както за доставчици на стоки и услуги, така и за купувачите. Като примери за B2B-предприемачество може да се посочат предоставянето на рекламни услуги, създаване на бизнес сайтове, продажба на едро на търговски предприятия за по-нататъшна реализация и т.н.

Моделът „B2C“ е система за взаимодействие на търговско предприятие с крайния потребител. Този сегмент е представен в електронната търговия най-широко. Най-честата форма на правене на електронен бизнес е търговията чрез традиционен онлайн магазин. Напоследък обаче социалната търговия набира скорост – продажбата на стоки и услуги чрез специални ресурси за обществено взаимодействие, например чрез социални мрежи. Най-популярните продуктови категории на пазара са: електроника, домакински уреди, дрехи и обувки, както и продукти за деца.

Моделът „B2G“ е сферата на електронната търговия, която обхваща всички транзакции, извършвани между търговски предприятия и държавни и местни власти. Този сегмент включва електронни търгове, аукциони, програми за обществени поръчки. Предприемачите на конкурентна основа качват на специални интернет сайтове поръчки за доставка на стоки, предоставяне на услуги, извършване на работа, за да отговорят на нуждите на държавните и общинските структури. С участника, който предлага най-благоприятни условия, държавата (или общината) в крайна сметка сключва договор.

Рискови фактори при електронна търговия

Гарантирането на сигурността на информационните ресурси и защитата на законните права на фирмата е една от основните задачи на предприемачите, осъществяващи дейността си в интернет. В глобалната мрежа съществуват широк спектър от заплахи за информационната сигурност. В какво се изразява това?

Нападателите с помощта на технически средства и изчислителна техника получават неоторизиран достъп до лични данни, разпространяват компютърни вируси, по време на транзакциите прихващат банкова информация. Как да се противопоставим на това?

Сигурността на електронната търговия се осигурява от редица мерки. На първо място те включват криптиране и кодиране на данни, за да ги предпазят от неразрешено четене и отклоняване. За тази цел се използват специални крипто алгоритми – схеми за криптиране и декриптиране на данни. Широко разпространен е електронен цифров подпис, въз основа на който се удостоверява потребителя. Освен това се използват допълнителни комуникационни канали като смартфон, факс, поща и други.

За защита срещу вирусни и хакерски атаки се използва специален софтуер: защитни стени, антивирусни комплекси, програми за откриване на атаки и одит. За предаване и защита на важна за бизнеса информация се използват протоколи за безопасно предаване на данни (SSL, SET), осигуряващи еднозначно удостоверяване на участниците в обмена.

Заключение

Онлайн търговията като част от електронната търговия има висок потенциал. В тази област има голям брой възможности за изграждане на бизнес. Въпреки това, потребителите всяка година стават по-взискателни към функционалността на онлайн магазините и искат да намалят времето за търсене и закупуване на стоки или услуги. Затова предприемач, който планира да влезе на този пазар, трябва да бъде готов, че той ще трябва да осигури високо качество на съдържанието (попълването на ресурса), разработване и внедряване на допълнителни услуги (кредити, доставка, монтаж, консултации и техническа поддръжка и други подобни), да създават мобилни приложения. Освен това, ще трябва да организирате цялостна система за защита на информацията и да подготвите сървърите за отблъскване на атаките на нападателите.

Искате да стартирате Ваш онлайн бизнес и не знаете откъде да започнете?

Свържете се с със счетоводно дружество ЕВРОКАУНТ КОНСУЛТ сега!

 

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас